Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Friday, September 7, 2018

Đoán mộng: Giấc mơ thứ 1

Đây là giấc mơ đầu tiên. Sau đó, tôi mơ liên tiếp trong 5 ngày và tới ngày thứ 6 vẫn mơ nhưng không còn nhớ được nội dung. Phàm là những giấc mơ không nhớ nội dung thì đều không phải là uẩn ức lớn, do đó, không cần bận tâm. Giấc mơ thứ 1 này có lẽ là giấc mơ quan trọng nhất, và là về tự sát. Phải nhớ là, mơ sẽ không xảy ra trong đời thực. Dù bạn mơ bạn chết, hay tự sát, hay người khác như thế, thì đời thực sẽ không xảy ra. Tôi cũng từng mơ về cái chết lãng xẹt và điều đó là không nên đi đường tắt, hãy đi đường dài mà an toàn.

Giấc mơ thứ 1: Người thân yêu tự sát

Tôi bước chân vào phòng tắm ở căn nhà mới chuyển tới gần đây. Chợt giật mình thấy người thân yêu treo cổ tự sát, mặt đã trắng bệch, một số chỗ trên người đổi màu đỏ. Tôi liền cố gắng tháo hoặc cắt dây nhưng không có dao, và hô hấp nhân tạo. Nhưng có lẽ đã muộn rồi.

Dream of committing suicide

 Đây là một giấc mơ khó và tôi không giải mã được. Vì thế tôi tìm kiếm trên mạng "dream of beloved one commit suicide". Ra thế này:
Dreams about suicide refer to an aspect of your personality that is rather easy to influence by external factors in your everyday life.
If you see someone committing suicide in your dream, this means that you are trying to escape from that influence probably exerted by another person on you. Spiritually, suicide in a dream is a sign of offering. This dream is not connected in any way to suicide in the real life. A suicide dream generally occurs as well when the dreamer is “ending” a phase that is important in life. This could be a relationship alternatively it could denote a new job in life. From a conscious perspective the dream of a suicide can be associated with the symbolic process of letting go of a bad habit.
Hình ảnh và nội dung: Auntyflo.com

Lược dịch:
Các giấc mơ về tự sát tham chiếu tới một khía cạnh nhân cách của bạn dễ bị ảnh hưởng bởi các nhân tố bên ngoài. Nếu bạn mơ thấy ai đó tự sát trong giấc mơ, điều đó có nghĩa là bạn đang cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng mà người khác gây ra lên bạn. Giấc mơ tự sát thường xảy ra khi người mơ "kết thúc" một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời. Nó có thể là một mối quan hệ hay có thể là thể hiện một công việc mới trong cuộc đời. Từ góc nhìn ý thức thì giấc mơ tự sát có thể được kết nối với quá trình tượng trưng cho việc bỏ đi một thói quen xấu.

Naruhodo! Đúng thật, tôi đang trong giai đoạn tiến hóa và transform thật. Vì transform hơi nhanh mà phát sinh ra nhiều uẩn ức, có lẽ vì thế mà có giấc mơ này.

Đến đây, các giấc mơ có lẽ là kết thúc (hôm nào tôi cũng nghĩ thế mà vẫn mơ thêm). Vì ngày thứ 6 tôi không còn nhớ và tổng kết được nội dung nữa.
Mark

No comments:

Post a Comment