Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Monday, September 3, 2018

Cách điền tờ khai nhập cảnh Nhật Bản ED CARD (mới)

iSea đã hướng dẫn tờ khai ED Card (tờ khai nhập cảnh Nhật Bản) trước đây, tuy nhiên mẫu đó đã bị cũ. Dưới đây là mẫu mới từ ngày 1 tháng 4 năm 2016.

Tờ khai ED CARD được phát trên máy bay hay lấy tại sân bay. Bạn nên in và khai nháp trước ở nhà, khi tới nơi chỉ cần chép lại cho nhanh. (Nên lấy trên máy bay và điền trên máy bay luôn.)

Tải mẫu tờ khai tại đây:
http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/translation.html

Hoặc tại Cloud của iSea (có cả mẫu điền để tham khảo).

Đây là mẫu điền mặt trước:

Mẫu điền mặt trước ED Card

Mẫu điền mặt sau:

Mẫu điền mặt sau ED Card

Nhìn chung nếu mặt trước bạn trả lời Không (いいえ No) hết thì mặt sau không cần điền.

Ghi chú: ED CARD = EMBARKATION / DISEMBARKATION CARD
Embarkation = 出国, xuất quốc, xuất cảnh
Disembarkation = 入国, nhập quốc, nhập cảnh

Trường hợp của bạn (du học sinh) là Disembarkation, tức là "nhập quốc (Nhật Bản)".
iSea

No comments:

Post a Comment