Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, February 27, 2020

Quỹ index và quỹ ETF

Quỹ index: Quỹ chỉ số.
Quỹ ETF: Quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Fund).

Nguyên tắc: Không phím hàng (khuyến nghị cổ phiếu nên mua) mà chỉ nên phím quỹ (khuyến nghị quỹ nên mua). Lý do thì tôi sẽ giải thích bên dưới.

Để an toàn, tôi không phím hàng cũng chẳng phím quỹ. Nhưng thỉnh thoảng có thể tôi vẫn phím quỹ.

Tôi cũng không nghiên cứu quá nhiều về các quỹ nhưng nếu bạn không có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, hay không muốn mất thời gian, thì mua chứng chỉ các quỹ mở cho nhanh.

Nói nôm na thì quỹ index là quỹ lấy những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường, theo một tỉ lệ danh mục hợp lý do chuyên gia lập ra, rồi chia trung bình tổng tài sản ra số cổ phiếu quỹ, và bạn mua những cổ phiếu quỹ này trên sàn chứng khoán như những cổ phiếu thông thường.

Quỹ ETF (hoán đổi) cũng tương tự như thế nhưng sẽ thay đổi danh mục khi một doanh nghiệp trong danh mục bị xuống hạng. Ví dụ trong danh mục có doanh nghiệp A và doanh nghiệp B là hai doanh nghiệp đầu ngành, sau đó B bị xuống hạng ba và doanh nghiệp C lên thành hạng hai, thì quỹ bán hết cổ phiếu của B đi đổi sang thành cổ phiếu của C, vv.

Nôm na là thế. Những quỹ như thế thì thường sẽ lên xuống theo thị trường chứng khoán, và thường là chỉ mua những cổ phiếu mạnh nhất nên KỲ VỌNG sinh lời sẽ cao hơn thị trường chung.

Ưu điểm lớn nhất là bạn chỉ cần mua cổ phiếu quỹ (chứng chỉ quỹ), không cần quan tâm tình hình thị trường hay tranh bán tranh mua.

Nhược điểm là không thể kỳ vọng tỷ lệ sinh lời cao.

Đầu tư index vs. đầu tư chủ động

Đầu tư chủ động nghĩa là bạn tự chọn cổ phiếu và mua đầu tư hay đầu cơ, hay lướt sóng. Còn đầu tư index, quỹ ETF hay quỹ mở nói chung, thì là đầu tư thụ động.

Đầu tư chủ động thì bạn có thể ăn cá lớn, hoặc thua lỗ thảm, cơ bản là TỰ LÀM TỰ CHỊU.

Nếu bạn thích lời nhiều, có tính đầu cơ cao, được ăn cả, ngã về không, bạn không nên đầu tư quỹ index hay ETF. Tôi cũng chỉ tập trung đầu tư chủ động, theo danh mục của riêng tôi, chứ quỹ chỉ đầu tư để tham khảo.

Hơn nữa, ở VN thì hiện nay các quỹ sẽ thua lỗ thê thảm. Bạn chỉ cần nhìn thành tích của họ một vài năm gần đây là thấy. Bởi lẽ nền kinh tế không tăng trưởng (chỉ có nền kinh tế FDI là tăng trưởng).

Tôi cũng phân tích về quỹ cũng như danh mục của họ ở trên trang cá nhân.

Vì sao không nên "phím hàng" mà chỉ "phím quỹ"?