HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Hồ Sơ

DANH SÁCH GIẤY TỜ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DU HỌC TỰ TÚC NHẬT BẢN SAROMALANG
DOCUMENT
Gốc
Sao
CC
Dịch
1. GIẤY TỜ CỦA HỌC SINH
Đơn xin nhập học (Application và Lý lịch) Form trường
×
×
×
×
×
×
×
Bản sao hộ chiếu (trang ảnh)
×
×
×
×
×
Trang nhập cảnh Nhật trên hộ chiếu (nếu có)
×
×
×
×
×
×
×
Chứng nhận học tiếng Nhật (trường tại VN)
×
×
Chứng chỉ tiếng Nhật (JLPT, JTEST, ...)
×
×
×
Ảnh thẻ 4cm x 3cm (5 - 10 tấm tùy trường)
×
×
×
Chứng nhận đang đi học hoặc đang đi làm (nếu có)
×
×
Thẻ sinh viên (nếu có)
×
×
Bằng cấp tiếng Anh (TOEIC, TOEFL)/khác
×
×
×
Chứng nhận đi học/thẻ sinh viên/bảng điểm trường cũ (nếu nghỉ giữa chừng và nếu có)
×
×
Giấy tờ giải thích khác
× ×
2. GIẤY TỜ NGƯỜI BẢO LÃNH
Tờ cam kết chu cấp (form trường)
×
×
Chứng nhận số dư ngân hàng
×
×
Bản sao sổ ngân hàng (*có mộc ngân hàng)
×
*
×
Chứng nhận công việc (đang đi làm)
×
×
Chứng nhận thu nhập (công ty/tự doanh/làm nông...)
×
×
Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu có)
×
×
Giấy xác nhận miễn thuế nông nghiệp (nếu làm nông)
× ×
Hộ khẩu công chứng (quan hệ thân nhân)
×
×
×
×
Tờ giải thích quá trình hình thành nguồn tiền du học (form tự do)
×
×
Hợp đồng cho thuê nhà, sổ đỏ (nếu có)
×
×
Giấy tờ giải thích khác
×
×
Ghi chú: Học sinh chuẩn bị × Không cần Saromalang chuẩn bị.
CC: Công chứng (trong vòng 30 ngày so với thời điểm nộp hồ sơ).

Nếu trường yêu cầu, bạn cần nộp thêm: 
  1. Tờ kết quả khám sức khỏe theo form của trường
  2. Làm thủ tục chứng thực bằng cấp
>>Xem phiên bản cũ (2015) của danh sách giấy tờ hồ sơ du học Nhật Bản
>>Hướng dẫn làm hồ sơ du học Nhật Bản tại Yurika

No comments:

Post a Comment