Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Friday, July 14, 2023

"Muôn kiếp chuyển sinh"

"Muôn kiếp chuyển sinh" là một cuốn sách siêu hư cấu (chứ không phải phi hư cấu như được tuyên bố) về những trải nghiệm "tâm linh" thoáng qua của một phi hành gia và của ông Thomas nào đó là doanh nhân thành công, về "vô số tiền kiếp" của mình. Mục đích chính là kêu gọi mọi người tin vào luật nhân quả, quy luật nhân hồi của vũ trụ, cứ động lòng trắc ẩn, ban phát tình yêu thương, học tập đời đời kiếp kiếp thì sẽ đạt được tới "trí tuệ" như giáo sư J hay là ông Thomas (mà trí tuệ này lại chưa đủ cao siêu như các bậc tu hành, còn phải học thêm ngàn vạn kiếp nữa mới mong đạt tới "trí tuệ về sự chân thực"). Tóm lại thì tin là chứng, chứng là ngộ, trải qua muôn vạn kiếp từ đất đá, cỏ cây, sâu bọ, cầm thú, lên được kiếp người, rồi lại có người mê lú lầm lạc, người tu dưỡng, người giác ngộ, các bậc kỳ nhân dị sỹ. Ngay từ đầu phi hành gia, tác giả, hòa thượng, ... đã đánh phủ đầu khoa học và luận lý, thống nhất là chuyện tâm linh thì để tâm linh giải quyết, chứ khoa học còn quá sơ khai, sao hiểu được cả vũ trụ thu nhỏ bên trong con người, nói gì đến hiểu không thời gian của vũ trụ bao la, cũng như luật nhân quả và quy luật luân hồi của nó. Ngay cả ông Thomas vốn cũng là một doanh nhân duy lý trí, sao tin được những chuyện hoang đường, huyễn hoặc. Đến đây thì tôi đoán Thomas là Đỗ Nam Trung vì ông này là người có máu mặt ở Nữu Ước, với lại tên có vần T giống nhau, nhưng cũng không quan trọng lắm. Tôi đọc sách trong một buổi chiều và tóm tắt để mọi người cũng có thể chuyết được, vì:

"Chuyết được thì đường ruột hanh thông"

Mục tiêu của viết sách, thuyết giảng (đạo lý hay đạo lú), ... cuối cùng cũng chỉ là để đường ruột hanh thông, sẽ dễ sống, dễ thở hơn nhiều chứ nhỉ?

Sách ai viết, viết cho ai?

Tin là chứng, chứng là ngộ, ai biết người nấy. Nhưng vì không đồng kiểm chứng được, không để lại bằng chứng gì nên khoa học hay luận lý (logic) trở nên vô ích. Thì tâm linh nó là như thế, tâm linh và mê tín chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh, đôi khi nó là một, đôi khi nó tách biệt, như thực tại và mộng tưởng, làm sao mà phân biệt được rõ ràng?

Thomas, chính là ông, một doanh nhân thành đạt. Trải nghiệm là của ông, do ông và vì ông. Và trong cơn bão kỳ lạ khi đi lên ngôi nhà nghỉ dưỡng trên núi, ông đã gặp được thầy K là người giảng về muôn kiếp chuyển sinh, cũng là bạn của ông từ muôn vàn kiếp trước. Trong cuộc sống, chuyện hoang đường nào cũng có thể xảy ra, vì chúng ta không chứng, thì sao ngộ được? Chỉ có đức tin mới giúp ta đi trên con đường đúng đắn, nên ngay từ đầu chúng ta hãy tin một cách mù quáng. Đằng nào cũng đang khổ sẵn rồi, thầy nói gì em chẳng tin ạ!