Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Link

Các trang web để bước đầu tìm hiểu du học Nhật Bản.

Thông tin cơ bản về du học Nhật Bản

Trang web của JASSO: http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/index.html
Thông tin triển lãm du học, hội thảo du học của JASSO:
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/event/index.html

Cổng thông tin du học Nhật Bản - Gateway to Study in Japan
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

Hướng dẫn tổng hợp du học Nhật Bản Study In Japan
https://www.studyjapan.go.jp/jp/index.html

Japan Study Support: Tra cứu trường, học bổng, cuộc sống vv
https://www.jpss.jp/ja/

Đại sứ quán, lãnh sự quán Nhật Bản tại các nước

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/

Tra cứu thông tin cao đẳng, đại học, sau đại học

JASSO: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/daigakukensaku.html
Japanese Colleges and Universities Search: https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/
Japan Study Support: https://www.jpss.jp/ja/

Trường dạy nghề

Trường Kosen (kỹ thuật chuyên nghiệp):
http://ciex.kosen-k.go.jp/menuIndex.jsp?id=32333&menuid=7703&funcid=28

Tìm trường dạy nghề tại Hiệp hội trường dạy nghề Tokyo: https://tsk.or.jp/

Danh sách trường dạy nghề tiếp nhận du học sinh (Hiệp hội đào tạo nghề):
http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/index.html

Hiệp hội các trường dạy nghề toàn Nhật Bản:
http://www.zensenkaku.gr.jp/association/index.html

Cơ sở giáo dục tiếng Nhật

Tra cứu trường Nhật ngữ tại Hiệp hội chấn hưng giáo dục Nhật Bản:
http://www.nisshinkyo.org/search/

Danh sách khóa tiếng Nhật dành cho du học sinh tại các trường đại học, cao đẳng, khóa đào tạo dự bị đại học:
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/nihongokyouiku.html

Thông tin về Nhật Bản và cuộc sống Nhật Bản

Cuộc sống Nhật Bản Yurika: http://y.saromalang.com/

Japan Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html

Web Japan: https://web-japan.org/

Tổ chức xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO): https://www.jnto.go.jp/

Học tập tại Nhật

Hệ thống giáo dục, hệ thống trường học của Nhật Bản: 日本における学校 (Wikipedia)

Tổ chức hỗ trợ cải cách đại học và cấp học vị: https://www.niad.ac.jp/

Các cơ sở giáo dục tiếng Nhật được Bộ tư pháp chỉ định:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho28-2.html

Hiệp hội các trường Nhật ngữ (JaLSA): http://www.jalsa.jp/

Thông tin về học sau đại học

Tìm giáo sư hướng dẫn
Tra nhà nghiên cứu
Research Map: http://researchmap.jp/search/
J-GLOBAL: https://jglobal.jst.go.jp/

Bản kế hoạch nghiên cứu
Tra cứu luận văn:
CiNii Articles:  https://ci.nii.ac.jp/
Article Search Qross: https://qross.atlas.jp/top

Hướng dẫn viết kế hoạch nghiên cứu của JASSO: 『実践 研究計画作成法 情報収集からプレゼンテーションまで』
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/jlec/tjlec/research/sakuseihou.html


Bạn có thể mua sách 『実践 研究計画作成法 情報収集からプレゼンテーションまで』 (Cách viết kế hoạch nghiên cứu) của JASSO, nhà xuất bản Bonjinsha:
実践 研究計画作成法 情報収集からプレゼンテーションまで (Bonjinsha)

Hoặc tra Google: 研究計画作成法

Kỳ thi đại học cho du học sinh: Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)

Thông tin chính thức: http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/

Các trường sử dụng EJU trong kỳ thi đầu vào:
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/use/

Đăng ký nhận học bổng EJU (khoanh vào ô đăng ký trong đơn dự thi):
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/yoyakuseido/

Các trường sử dụng kết quả thi EJU và cho phép nhập học trước khi sang Nhật: Khoảng 140 trường
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/prearrival/

Đề thi EJU các năm trước
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/pastpaper_sample/index.html

Các kỳ thi khác khi du học Nhật Bản

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)
http://info.jees-jlpt.jp/
http://www.jlpt.jp

Kỳ thi tiếng Nhật thương mại BJT
http://www.kanken.or.jp/bjt/

Kỳ thi đại học Nhật Bản (học sinh Nhật)
http://www.dnc.ac.jp

Các kỳ thi tiếng Anh như TOEFL, IELTS, TOEIC >>Xem tại đây

Thông tin học bổng du học Nhật Bản

Thông tin học bổng từ JASSO
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/index.html

Sổ tay học bổng du học Nhật Bản
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/brochure.html

Hướng dẫn thông tin về học bổng chính phủ Nhật Bản
https://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj0302j.html

Học bổng khuyến học của Bộ giáo dục Nhật Bản
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/yoyakuseido/index.html

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân (bắt buộc)
http://y.saromalang.com/life/guide/tetuduki

Bảo hiểm thiết hại
http://www.jees.or.jp/gakkensai/

Bảo hiểm hỗ trợ toàn diện sinh viên (đại học)
http://kyosai.univcoop.or.jp/

Bảo hiểm cho du học sinh
Khi đi khám chữa bệnh, bảo hiểm sức khỏe quốc dân trả 70% và bảo hiểm tổng hợp cho học sinh này trả 30% còn lại (điều kiện là tiền khám chữa bệnh trên 3000 yen).
Ví dụ: Trường Nhật ngữ Arc Academy, Trường Nhật ngữ Asuka (Oita) vv

No comments:

Post a Comment