Miễn 100% phí hồ sơ đăng ký du học trường Nhật ngữ

Link

Các trang web để bước đầu tìm hiểu du học Nhật Bản.

Thông tin cơ bản về du học Nhật Bản

Trang web của JASSO: http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/index.html
Thông tin triển lãm du học, hội thảo du học của JASSO:
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/event/index.html

Cổng thông tin du học Nhật Bản - Gateway to Study in Japan
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

Hướng dẫn tổng hợp du học Nhật Bản Study In Japan
https://www.studyjapan.go.jp/jp/index.html

Japan Study Support: Tra cứu trường, học bổng, cuộc sống vv
https://www.jpss.jp/ja/

Đại sứ quán, lãnh sự quán Nhật Bản tại các nước

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/

Tra cứu thông tin cao đẳng, đại học, sau đại học

JASSO: https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/daigakukensaku.html
Japanese Colleges and Universities Search: https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/
Japan Study Support: https://www.jpss.jp/ja/

Trường dạy nghề

Trường Kosen (kỹ thuật chuyên nghiệp):
http://ciex.kosen-k.go.jp/menuIndex.jsp?id=32333&menuid=7703&funcid=28

Tìm trường dạy nghề tại Hiệp hội trường dạy nghề Tokyo: https://tsk.or.jp/

Danh sách trường dạy nghề tiếp nhận du học sinh (Hiệp hội đào tạo nghề):
http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/index.html

Hiệp hội các trường dạy nghề toàn Nhật Bản:
http://www.zensenkaku.gr.jp/association/index.html

Cơ sở giáo dục tiếng Nhật

Tra cứu trường Nhật ngữ tại Hiệp hội chấn hưng giáo dục Nhật Bản:
http://www.nisshinkyo.org/search/

Danh sách khóa tiếng Nhật dành cho du học sinh tại các trường đại học, cao đẳng, khóa đào tạo dự bị đại học:
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/nihongokyouiku.html

Thông tin về Nhật Bản và cuộc sống Nhật Bản

Cuộc sống Nhật Bản Yurika: http://y.saromalang.com/

Japan Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html

Web Japan: https://web-japan.org/

Tổ chức xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO): https://www.jnto.go.jp/

Học tập tại Nhật

Hệ thống giáo dục, hệ thống trường học của Nhật Bản: 日本における学校 (Wikipedia)

Tổ chức hỗ trợ cải cách đại học và cấp học vị: https://www.niad.ac.jp/

Các cơ sở giáo dục tiếng Nhật được Bộ tư pháp chỉ định:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho28-2.html

Hiệp hội các trường Nhật ngữ (JaLSA): http://www.jalsa.jp/

Thông tin về học sau đại học

Tìm giáo sư hướng dẫn
Tra nhà nghiên cứu
Research Map: http://researchmap.jp/search/
J-GLOBAL: https://jglobal.jst.go.jp/

Bản kế hoạch nghiên cứu
Tra cứu luận văn:
CiNii Articles:  https://ci.nii.ac.jp/
Article Search Qross: https://qross.atlas.jp/top

Hướng dẫn viết kế hoạch nghiên cứu của JASSO: 『実践 研究計画作成法 情報収集からプレゼンテーションまで』
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/jlec/tjlec/research/sakuseihou.html


Bạn có thể mua sách 『実践 研究計画作成法 情報収集からプレゼンテーションまで』 (Cách viết kế hoạch nghiên cứu) của JASSO, nhà xuất bản Bonjinsha:
実践 研究計画作成法 情報収集からプレゼンテーションまで (Bonjinsha)

Hoặc tra Google: 研究計画作成法

Kỳ thi đại học cho du học sinh: Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)

Thông tin chính thức: http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/

Các trường sử dụng EJU trong kỳ thi đầu vào:
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/use/

Đăng ký nhận học bổng EJU (khoanh vào ô đăng ký trong đơn dự thi):
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/yoyakuseido/

Các trường sử dụng kết quả thi EJU và cho phép nhập học trước khi sang Nhật: Khoảng 140 trường
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/prearrival/

Đề thi EJU các năm trước
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/pastpaper_sample/index.html

Các kỳ thi khác khi du học Nhật Bản

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)
http://info.jees-jlpt.jp/
http://www.jlpt.jp

Kỳ thi tiếng Nhật thương mại BJT
http://www.kanken.or.jp/bjt/

Kỳ thi đại học Nhật Bản (học sinh Nhật)
http://www.dnc.ac.jp

Các kỳ thi tiếng Anh như TOEFL, IELTS, TOEIC >>Xem tại đây

Thông tin học bổng du học Nhật Bản

Thông tin học bổng từ JASSO
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/index.html

Sổ tay học bổng du học Nhật Bản
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/brochure.html

Hướng dẫn thông tin về học bổng chính phủ Nhật Bản
https://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj0302j.html

Học bổng khuyến học của Bộ giáo dục Nhật Bản
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/yoyakuseido/index.html

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân (bắt buộc)
http://y.saromalang.com/life/guide/tetuduki

Bảo hiểm thiết hại
http://www.jees.or.jp/gakkensai/

Bảo hiểm hỗ trợ toàn diện sinh viên (đại học)
http://kyosai.univcoop.or.jp/

Bảo hiểm cho du học sinh
Khi đi khám chữa bệnh, bảo hiểm sức khỏe quốc dân trả 70% và bảo hiểm tổng hợp cho học sinh này trả 30% còn lại (điều kiện là tiền khám chữa bệnh trên 3000 yen).
Ví dụ: Trường Nhật ngữ Arc Academy, Trường Nhật ngữ Asuka (Oita) vv

No comments:

Post a Comment