Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Monday, March 23, 2015

Hướng dẫn viết và nộp xin giấy phép làm thêm tại sân bay (bản chính thức)

Chú ý: Giấy này là bản chính thức, bạn phải chuẩn bị sẵn từ nhà chứ ở sân bay sẽ không có. Bạn nộp kèm các giấy tờ khác. Nếu bạn quên nộp, khi vào Nhật bạn sẽ phải lên Cục xuất nhập cảnh địa phương để xin giấy phép được làm thêm, sẽ mất thời gian và chi phí đi lại.

Bạn nộp giấy này khi làm thủ tục nhập cảnh (lần đầu) vào Nhật Bản để du học. Bạn sẽ nộp tại sân bay giầy này cùng hộ chiếu và COE (tư cách lưu trú). Nhận lại: Hộ chiếu và thẻ lưu trú (zairyuu kaado) mặt sau có ghi cho phép làm thêm.

Giấy này tên tiếng Nhật là 資格外活動許可申請書 Shikakugai katsudō kyoka shinsei-sho [tư cách ngoại hoạt động hứa khả thân thỉnh thư], tức là "Đơn xin cho phép hoạt động ngoài tư cách". "Tư cách" của bạn là "du học sinh", nên bạn phải xin để đi làm thêm (vì đi làm thêm thì không phải mục đích của bạn mà).

Ngày xưa thì nhập cảnh xong rồi mới tới cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương (ví dụ Cục Tokyo thì ở ga Shinagawa) xin nhưng giờ họ CẤP TẠM ngay tại sân bay để bạn có thể đi làm thêm ngay. Chú ý: Sau đó vẫn phải làm đầy đủ thủ tục như đăng ký địa chỉ, bảo hiểm, .... (trường sẽ hướng dẫn).

Trường Nhật ngữ thường gửi form trắng cho các bạn điền sẵn trước khi lên máy bay và các bạn cũng có thể tải về tại đây:


Mục đích là có được dòng chữ cho phép làm thêm tối đa 28 giờ/tuần này ở mặt sau thẻ lưu trú 在留カード mà bạn được cấp ngay tại sân bay:

許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く 
Cho phép: Trên nguyên tắc trong vòng 28 giờ/tuần
(Loại trừ làm thêm tại những nơi như kinh doanh giải trí người lớn)

Cách điền form xin làm thêm tại Nhật (nộp khi nhập cảnh tại sân bay)

Tốt nhất là viết bằng bút đen hay bút bi đen (thay vì màu xanh).
1 国籍・地域 Nationality / Region điền VIETNAM
2 生年月日 Date of Birth điền năm - tháng - ngày sinh, ví dụ sinh ngày 31/12/1987 thì điền 19871231
3 氏名 Name (in English) điền tên bạn đúng thứ tự viết hoa không dấu ví dụ tên là Nguyễn Sa Rô Ma Lang thì điền là NGUYEN SA RO MA LANG.
4 性別 Sex khoanh vào giới tính của bạn, ví dụ nam thì khoanh vào 男 Male, nữ thì khoanh 女 Female.
申請者の署名/申請書作成年月日 Signature of the applicant / Date of filling in this form thì bạn ký tên, ghi họ tên viết hoa không dấu đúng thứ tự tiếng Việt và ghi năm - tháng - ngày viết đơn này, tốt nhất là ngày nhập cảnh vào Nhật (không phải ngày xuất phát vì có thể hôm sau tới Nhật).
Ví dụ bạn ký tên Lang và viết tên NGUYEN SA RO MA LANG, nếu ngày nhập cảnh là ngày 01 tháng 04 năm 2017 thì ghi 20170401日.
Ví dụ kết quả điền:

Nhận thẻ lưu trú có ghi chú cho phép làm thêm

Thẻ lưu trú (在留カード Zairyū kādo [tại lưu CARD]) trông thế này:


Mặt sau có ghi chú cho phép làm thêm:


Chú ý dòng chữ trong vòng xanh: 許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く
Nghĩa là: Cho phép: Trên nguyên tắc trong vòng 28 giờ/tuần - Loại trừ làm thêm như nơi kinh doanh giải trí người lớn

(C) Saroma Overseas
>>Du học sinh làm thêm ở đâu, tuần mấy ngày?

No comments:

Post a Comment