Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Wednesday, April 1, 2015

Chuyện con dấu cá nhân khi sống ở Nhật

Con dấu cá nhân khi sống ở Nhật rất quan trọng: Nếu không có nó bạn không thể lập tài khoản ngân hàng.

Con dấu cá nhân tiếng Nhật gọi là はんこ / ハンコ / 判子 [phán tử] đọc là HANKO.


Khi bạn đi du học tại Nhật, đầu tiên là làm con dấu cá nhân, sau đó làm sổ ngân hàng với con dấu cá nhân này. Giá làm con dấu thì trường của bạn thường lấy theo chi phí thực, có lẽ tầm 1000 tới 2000 yen (10 - 20$). Vì con dấu bạn sẽ dùng trong nhiều năm ở Nhật nên giá trên hoàn toàn không đắt đỏ gì. Con dấu của tôi ghi tên romaji của tôi nhưng tôi cũng có nhiều con dấu mua ở hàng 100 yen nữa (tất nhiên là dùng kanji).

(1) Làm con dấu cá nhân → (2) Lập tài khoản ngân hàng

Bạn có thể sử dụng con dấu mua ở hàng 100 yen không?

Con dấu 100 yen mang tên 高橋

Câu trả lời của Saroma Sea: Hoàn toàn có thể, nếu bạn đủ tự tin!
Việc dùng con dấu nào là tùy bạn và hàng 100 yen bán con dấu đương nhiên là để người ta sử dụng.
Tuy vậy, nếu bạn mua thì sẽ có một số hạn chế vì đó không phải là tên bạn, mặc dù vẫn sử dụng được.
Quan trọng là bạn đăng ký con dấu đó với ngân hàng và sau này sử dụng con dấu đó.

Tôi có thể thay đổi con dấu cá nhân đã đăng ký với ngân hàng?

Saroma Sea: Được, bạn cần làm thủ tục thay đổi tại ngân hàng.

Có nên khắc con dấu tại Việt Nam trước khi qua Nhật?

Saroma Sea: Tôi không chắc lắm, hãy tham khảo bên dưới để tự phán đoán. Đôi khi vấn đề lại nằm ở sự tự tin hay sỹ diện!


Tôi thì đủ tự tin, con dấu handmade cũng khá nghệ thuật mà, lại còn đúng tên bạn nữa:


No comments:

Post a Comment