Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Friday, December 29, 2017

jQuery đầu tiên

jQuery là gì?
jQuery is a JavaScript Library.
jQuery greatly simplifies JavaScript programming.
jQuery is easy to learn.
Học tại đây: https://www.w3schools.com/jquery/default.asp
jQuery chỉ là một thư viện JavaScript được viết sẵn để lập trình JavaScript cho nhanh và tạo hiệu ứng ẩn, hiện, vv dễ hơn.

Bạn có thể tải cả thư viện (file) về host của bạn hoặc dùng file có sẵn trên máy chủ Google:
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>

Tôi đã dùng jQuery để viết quiz Câu hỏi kiểm tra kiến thức phỏng vấn.

Đoạn code nhìn thì hơi lằng nhằng ^^ Tôi cũng mới học jQuery có một ngày thôi. Vấn đề của lập trình không hẳn là lập trình, mà là LÝ TƯỞNG về thứ bạn muốn tạo ra. Lập trình chỉ là công cụ để bạn DIỄN ĐẠT điều bạn muốn thể hiện, hoặc con người bạn. Vậy lý tưởng về quiz ở đây là gì?

Có một bảng câu hỏi để người dùng trả lời, sau đó khi ấn nút chấm điểm thì những câu chọn của họ sẽ có màu đỏ, những câu đúng sẽ màu xanh và được đánh dấu vàng, tất nhiên là nếu chọn đúng thì sẽ chỉ có câu chọn đánh dấu vàng thôi.

Do đó, tôi sẽ viết jQuery để nhận hết các câu trả lời vào một mảng (array), so sánh với đáp án đúng đã được chuẩn bị sẵn, tính số câu đúng. Sau đó, sẽ xem người dùng chọn câu nào và bôi đỏ hết chúng. Tiếp theo, dựa vào câu đúng là câu nào mà tô xanh câu đúng.

Hơn nữa, tôi cũng dùng tính năng ẩn đi nội dung, cũng như chống sao chép, để chống thành phần sao chép lậu. (Muốn sao chép sẽ khó hơn)

Tôi không biết gì hay nhớ gì về lập trình cả. Khi muốn làm điều gì, bạn phải THIẾT KẾ trước, và dùng công cụ phù hợp, còn cách làm thì tìm kiếm trên mạng. Tất cả mọi lập trình của tôi tôi đều không nhớ chút gì, hoàn toàn là dựa vào Google thôi. Vì thế, nếu bạn chịu khó học xem các ngôn ngữ LÀM ĐƯỢC GÌ, sau đó tự mình viết dựa vào tìm kiếm thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Và thế cũng vui, vì có phải dùng não mấy đâu.

Đoạn mã trông như thế này:
Xem nội dung

No comments:

Post a Comment