HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Friday, December 29, 2017

Câu hỏi kiểm tra kiến thức phỏng vấn Ver1.1

Bài kiểm tra kiến thức phỏng vấn trước khi đi phỏng vấn trường Nhật ngữ. Tổng: 24 câu. Nếu lỡ ấn nút "Kiểm tra" trước khi làm bài, hãy bấm F5 hoặc nút Refresh trên trình duyệt Chrome vv để bắt đầu lại.

Làm bài kiểm tra
Xem/ẩn câu hỏi

No comments:

Post a Comment