Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, January 10, 2019

Rút kinh nghiệm thất lễ 2018

Năm 2018 tôi cũng có chuyện thất lễ: Có người vì thiện chí mua đồ uống cho mà lại từ chối. Không phải là cố ý thất lễ mà chỉ là do tính phổi bò. Mọi chuyện hơi nhanh và tôi cũng hơi kén đồ. Nhưng sau đó tôi mới nhận ra như thế là thất lễ: Làm người khác phiền lòng.

Không nên như thế. Nếu có ai mua đồ cho bạn vì thiện chí, trước hết vẫn nên nhận. Sau đó làm gì thì tính sau. Biết đâu thế lại hay? Vì bạn sẽ thử đồ mới, nếu không thử sao biết có thích hay không?

Tránh thất lễ là một phần quan trọng trong cuộc sống và giao tiếp xã hội.

Với các bạn chuẩn bị đi làm vào tháng 4/2019 thì chắc chắn sẽ phải học rất nhiều về quy tắc ứng xử trong công ty và công việc (gọi là business manners).

Rất nhiều sách từ quy tắc ứng xử cho người đi làm (business manner) ...

Đây cũng là một phần đào tạo của các công ty, từ cách tự giới thiệu đến cách trao danh thiếp vv.

Bạn có thể tự học trên mạng với chìa khóa ビジネスマナー (business manner) hoặc tìm sách trên Amazon về Business Manner hoặc đơn giản là ra tiệm sách mà coi chùa.

...tới cách trả lời điện thoại

Việc đào tạo người mới vào công ty gọi là 新人教育 [shinjin kyouiku, tân nhân giáo dục], bạn là "tân nhân" nói nôm na là "tân binh" tức là sinh viên mới ra trường (chim non mới ra ràng). Cần phải đào tạo lại từ đầu mà quan trọng là cách dùng từ ngữ tôn kính.

Ví dụ, nếu gặp khách hàng thì dù là cấp trên của bạn thì bạn vẫn phải gọi tên trống không thôi, chứ không có "san" chẳng hạn.

Tiếng Nhật thương mại (Business Japanese) hay quy tắc ứng xử trong công việc tóm lại là để TRÁNH THẤT LỄ mà thôi.

Tức là skill trong công việc cũng quan trọng, mà trở thành người "biết ứng xử trong công việc" cũng quan trọng không kém. Mà các công ty thì sẽ đào tạo văn hóa ứng xử trước khi đào tạo kỹ năng công việc. Vì một người ứng xử tốt thì mới làm việc tốt được. Đây đúng có thể gọi là "tiên học lễ, hậu học văn". Văn hóa giao tiếp và từ ngữ tôn kính giống như là dầu bôi trơn trong công việc, phải học nghiêm túc và bài bản. Đặc biệt là phải tự mình chủ động học để phục vụ các tình huống công việc. Ban đầu sẽ vất vả và cơ bản là KHÔNG BIẾT GÌ, nhưng từ từ rồi bạn sẽ NGỘ RA và sau đó sẽ học rất nhanh.

Phải vừa có kỹ năng công việc tốt, vừa có văn hóa giao tiếp tốt mới thành người hoàn chỉnh được.

- Nếu bạn muốn thăng tiến trong công việc
- Nếu bạn muốn mối quan hệ xã hội ở nơi làm việc tốt
- Nếu bạn muốn công việc trôi chảy
- Nếu bạn muốn được lòng đối tác
=> Phải học tốt BUSINESS MANNER

Ngay từ bình thường chúng ta cũng phải luôn để ý và rút kinh nghiệm để tránh thất lễ.

Sau này, khi bạn trở thành một người không thất lễ, thì bao nhiều việc tốt có thể xảy ra đây?
Mark

No comments:

Post a Comment