Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Tuesday, June 28, 2016

Các dạng học bổng tại Nhật

Đây là bài tổng kết các dạng học bổng tại Nhật mà các bạn lưu học sinh có thể nhận được.
>>Xin học bổng tại Nhật có dễ không?


PHÂN LOẠI CÁC LOẠI HỌC BỔNG

Học bổng chính phủ Nhật (Học bổng MEXT)
Đây là học bổng do chính phủ Nhật cấp và ứng tuyển ngay khi bạn còn ở Việt Nam. Hãy xem bài Học bổng MEXT. Học bổng này tuy nhiều ưu đãi (bạn không đóng học phí) nhưng cạnh tranh lớn nên bạn cần có học lực khá giỏi.

Học bổng chính phủ nước cử đi
Học bổng do chính phủ nước bạn có quốc tịch cấp. Học bổng này khá hiếm và nhiều ràng buộc hơn nữa thường số tiền cũng không quá nhiều nên bạn không cần quan tâm lắm.

Học bổng tư nhân tại Nhật
Học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp tại Nhật. Hãy tham khảo Danh sách học bổng tư nhân Nhật Bản.
Học bổng khuyến học dành cho tư phí của JASSO (tổ chức hỗ trợ học sinh sinh viên Nhật Bản) cũng được liệt kê ở đây.

Học bổng của địa phương
Học bổng của tỉnh, thành phố dành cho học sinh học trong tỉnh. Ví dụ:
- Học bổng tỉnh Hyogo 30,000 yen/tháng x 12 tháng ~ 24 tháng
- Học bổng thành phố Kanazawa cho lưu học sinh: 20,000 yen x 12 tháng
- Học bổng Rokko dành cho lưu học sinh đang học tại Hyogo 50,000 yen/tháng x 1 năm

Học bổng miễn giảm học phí của trường đại học
Ví dụ đại học nữ sinh Jumonji (Saitama), đại học Kansai (Osaka), đại học Ritsumeikan, v.v... Đại học tư lập thường có chính sách miễn giảm hoc phí cho học sinh có thành tích xuất sắc hoặc lưu học sinh.

Đại học quốc lập cũng có miễn giảm học phí cho học sinh có thành tích xuất sắc và có khó khăn về kinh tế. Chỉ cần đăng ký lúc làm hồ sơ nhập học. Nhiều bạn lưu học sinh được miễn 25%, 50% hay 100%.

Học bổng của trường Nhật ngữ
Học bổng cho các bạn có bằng hay thi đậu kỳ thi JLPT ví dụ trường Nhật ngữ Asuka (Oita).
Các trường thường cấp học bổng riêng của trường (ví dụ trường Asuka Gakuin), học bổng cho học sinh chuyên cần, học bổng cho học sinh đứng thứ hạng cao các kỳ thi trong trường, v.v...

Học bổng tiến cử học lên cao
Khi bạn học lên cao tại trường senmon cùng hệ thống của trường thì bạn thường được miễn giảm phí nhập học (100,000 ~ 200,000 yen). Ví dụ nếu bạn học tại trường Nhật ngữ Asuka và học lên cao nghề senmon tại trường thì sẽ được miễn phí nhập học.
Ngoài ra, thành tích của bạn tại trường Nhật ngữ mà tốt thì bạn có thể còn được học bổng miễn giảm học phí khi hoc lên cao.
Ví dụ học bổng trường senmon nông nghiệp và kỹ thuật sinh học Abio (Niigata): NSG College Scholarship Fund: 50 suất, 420,000 yen/người

Học bổng phát báo
Đây là dạng học bổng mà công ty phát báo trả học phí cho bạn và trả tiền lương làm thêm phát báo cho bạn (thường 120,000 ~ 150,000 yen/tháng) thậm chí có thể còn hỗ trợ cả tiền nhà. Tuy nhiên, bạn sẽ phải đi làm vào ban đêm và phát báo buổi chiều. Bạn sẽ không thể hủy giữa chừng với lý do cực trừ khi hoàn lại toàn bộ số tiền đã nhận - phần lớn trường hợp là bất khả thi.

THỜI ĐIỂM XIN HỌC BỔNG

Thời điểm xin học bổng có thể là:
- Khi đang ở Việt Nam: Chỉ một số ít học bổng xin từ Việt Nam và chỉ tiêu thường ít
- Khi đang học ở trường Nhật ngữ
- Khi đang học ở trường senmon, đại học
- Khi đang học thạc sỹ
- Khi đang học tiến sỹ
- Học bổng sau tiến sỹ (postdoc) tức học bổng nghiên cứu
Hãy xem ví dụ ở Danh sách học bổng dành cho lưu học sinh.

HỌC BỔNG DẠNG CHO VAY

Các học bổng ở trên là dạng cấp cho học sinh luôn và không cần hoàn lại (thường hoàn lại nếu bạn vi phạm điểu khoản học bổng). Học bổng dạng này gọi là 給付 kyuufu [cấp phụ]. Ở Nhật còn một dạng học bổng nữa là học bổng cho vay có lãi suất hay không lãi suất và phải trả lại. Tuy nhiên, lưu học sinh không cần quan tâm các dạng học bổng hoàn lại này (vì thường chỉ dành cho người Nhật).

ĐƯỢC NHẬN NHIỀU HỌC BỔNG CÙNG LÚC KHÔNG?

Tùy quỹ học bổng có quy định hay không. Ví dụ có quỹ học bổng không cấm bạn nhận học bổng khác, nhưng có quỹ lại cấm. Theo kinh nghiệm của tôi thì học bổng từ 100,000 yen/tháng trở lên thường chỉ cấp cho các bạn chưa có học bổng và có điều khoản là không được nhận học bổng khác. Lý do có lẽ là để đảm bảo công bằng: Kẻo lại người ăn chẳng hết kẻ lần chẳng ra. Nếu bạn gian lận thì bạn có thể bị tước học bổng, thậm chí có thể phải trả lại số đã nhận.

"Xin học bổng không phải vì tiền. Chỉ là rèn luyện thói quen thành công."
- Mark -

(C) Saromalang

No comments:

Post a Comment