Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Monday, April 4, 2016

CHÍNH SÁCH THÔNG TIN HỌC BỔNG

CHÍNH SÁCH THÔNG TIN HỌC BỔNG/MIỄN GIẢM HỌC PHÍ TẠI SAROMALANG

Hiện nay, ở Nhật có nhiều trường đại học áp dụng chính sách miễn giảm học phí cho lưu học sinh quốc tế, đặc biệt là các trường đại học tư lập. Với các bạn tư vấn du học và làm hồ sơ tại Saromalang Overseas, các bạn sẽ được tư vấn cả về học bổng (thường dưới dạng miễn giảm một phần học phí hay phí nhập học) khi học lên cao tại Nhật Bản.

Ngoài ra, khi bạn đã đi du học Nhật Bản mà Saromalang Overseas thấy có học bổng, miễn giảm học phí, hay ưu đãi cũng sẽ thông báo để bạn biết mà đăng ký.Ghi nhớ về học bổng (dạng miễn giảm học phí)

Đây là chính sách học bổng (miễn giảm học phí) của các trường cho mọi lưu học sinh tại Nhật đủ điều kiện chứ không phải dành cho công ty du học nào tại Việt Nam. Có một số công ty thường không minh bạch thông tin và tuyên truyền là họ xin được học bổng miễn giảm hoc phí cho học sinh làm hồ sơ qua trung tâm của họ. Điều này là không đúng. Các bạn nên xác nhận lại thông tin trên trang web của trường mà bạn định đăng ký du học.

Nếu cần giúp đỡ về thông tin học bổng, xin hãy liên hệ với Saromalang (bằng email / skype / facebook). Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin giúp bạn.

Lý do của việc tuyên bố "có thể xin học bổng" cho bạn thường là để lấy phí hồ sơ cao hơn và bạn sẽ mất tiền vì thiếu thông tin.

Chính sách của Saromalang về học bổng/miễn giảm học phí

Saromalang Overseas sẽ cung cấp thông tin về học bổng, miễn giảm học phí, các ưu đãi khác một cách công khai và minh bạch ngay trong quá trình tư vấn du học (xem Quy định về tư vấn du học). Do đó, các bạn có thể yên tâm khi tư vấn tại Saromalang và nếu hồ sơ tốt sẽ được áp dụng Chính sách ưu đãi chi phí hồ sơ.

Ghi nhớ: Saromalang không cấp học bổng hay không xin học bổng (miễn giảm học phí) tại các trường học bên Nhật cho bạn. Các trường cấp học bổng/miễn giảm học phí là cho bất kỳ du học sinh nào đủ điều kiện chứ không phải cho các công ty làm dịch vụ du học Nhật tại Việt Nam. Saromalang chỉ cung cấp thông tin học bổng để bạn đăng ký, trong một số trường hợp nếu có yêu cầu sẽ chỉ cách làm hồ sơ và phỏng vấn xin học bổng.

(C) Saromalang

No comments:

Post a Comment