Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Friday, April 22, 2016

Ritsumeikan Admission

ĐẠI HỌC RITSUMEIKAN
CÁCH THI ĐẦU VÀO CHO LƯU HỌC SINH

Để thi vào đại học Ritsumeikan bạn cần phải thi kỳ thi lưu học sinh (kỳ thi EJU) và nộp kết quả thi này, đồng thời tùy ngành mà bạn cần thi và nộp kết quả tiếng Anh. Sau đó, bạn sẽ phải thi phỏng vấn tại đại học Ritsumeikan (và thi vấn đáp với một số ngành). Nếu đậu hồ sơ (kết quả EJU) và thi phỏng vấn thì bạn sẽ vào trường để học. Bạn có thể đăng ký học bổng miễn giảm học phí (400 suất) trước khi nhập học và muốn được miễn giảm (20%, 50%, 100%) thì bạn phải là học sinh xuất sắc. Do đó, hãy thi EJU điểm cao. Luyện thi EJU tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều tiền hơn là … tập trung đi làm thêm.

POINT Có thể nộp hồ sơ trong nước Nhật hay từ hải ngoại (thi phỏng vấn cũng có thể thi ở ngoài nước Nhật). Bạn nào đang ở Việt Nam và giỏi tiếng Nhật có thể thi EJU và nộp vào trường.

Bảng tổng kết cách thi đầu vào đại học Ritsumeikan cho lưu học sinh.

Môn thi EJU

Ngành học
Môn thi EJU
Luật học; Xã hội công nghiệp; Quan hệ quốc tế; Văn học; Hình ảnh học; Kinh doanh học; Khoa học chính sách; Tâm lý tổng hợp; Khoa học sức khỏe thể thao
(1) Tiếng Nhật (gồm cả thi viết)
(2) 1 trong 2 môn "Môn tổng hợp (Sogo)" hoặc "Toán học (course 1 hoặc coursse 2)"
Kinh tế học
(1) Tiếng Nhật (gồm cả thi viết)
(2) Môn tổng hợp
(3) Toán học (course 1 hoặc course 2)
Ngành tự nhiên - kỹ thuật
(1) Tiếng Nhật (gồm cả thi viết)
(2) Toán học (course 2)
(3) Môn tự nhiên (2 môn trong Lý - Hóa - Sinh)
Khoa học kỹ thuật thông tin; Khoa học sinh mệnh; Dược học
(1) Tiếng Nhật (gồm cả thi viết)
(2) Toán học (course 2)
(3) Môn tự nhiên (2 môn trong Lý - Hóa - Sinh)
Điểm chuẩn để đủ tư cách nộp hồ sơ:
- Môn thi tiếng Nhật (trừ phần thi viết) phải được 250 trên tối đa 400 điểm trở lên
- Môn thi viết tiếng Nhật phải được 30 / tối đa 50 điểm trở lên
Nếu điểm tiếng Nhật không thỏa mãn ở trên, bạn không đủ tư cách nộp hồ sơ.

Môn thi tiếng Anh (một số ngành học)
Riêng khoa kinh doanh học ngành kinh tế học
TOEFL iBT 57 điểm trở lên hoặc TOEIC 550 điểm trở lên
Riêng khoa kinh tế học ngành kinh tế; Khoa học sinh mệnh; Ngành dược học
Nộp điểm một trong: Chứng chỉ Anh ngữ thực dụng, TOEFLE iBT, TOEFL PBT, TOEC, IELTS

Thi phỏng vấn (vấn đáp)
Thi phỏng vấn
Tất cả các ngành
Thi vấn đáp
Ngành tự nhiên - kỹ thuật; Ngành khoa học sinh mệnh; Ngành dược học

© Saromalang Overseas

No comments:

Post a Comment