Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, April 7, 2016

Trường hợp đậu hồ sơ nhưng không du học Nhật Bản, trường hợp trượt hồ sơ

Nếu bạn đậu tư cách lưu trú (COE) để đi du học Nhật Bản và bạn sẽ đi du học thì hãy đọc bài Sau khi đậu COE. Trong bài này là cách xử lý trường hợp trượt hồ sơ và trường hợp đậu hồ sơ nhưng hủy việc du học tại Nhật Bản.

Trường hợp trượt hồ sơ du học Nhật Bản (trượt tư cách lưu trú COE)

Phải có bộ hồ sơ đầy đủ và lý do trượt để có thể nộp lần sau (tại cùng công ty du học hoặc tại công ty khác). Một số lý do (ví dụ làm giả giấy tờ) sẽ hầu như không còn cơ hội du học. Nếu bạn bị trượt, hãy yêu cầu công ty du học nơi bạn làm hồ sơ trả lại một bộ hồ sơ đầy đủ kèm lý do trượt (do cục Nyukan Nhật Bản đưa ra). Không có bộ hồ sơ và lý do này bạn hầu như không thể nộp hồ sơ tại công ty du học khác (hay qua trường Nhật ngữ khác).

Trường hợp đậu tư cách lưu trú (COE) để du học Nhật nhưng hủy du học


Tùy theo lý do hủy du học nộp lên cục xuất nhập cảnh Nhật Bản (cục cấp tư cách lưu trú dạng du học) có chính đáng không mà bạn có thể đăng ký hồ sơ lại hay không. Bạn phải trả phí tuyển sinh cho trường (nếu trường chưa thu và thường các trường chỉ thu sau khi có kết quả hồ sơ du học). Bạn sẽ nhận lại hồ sơ gốc sau khi trường xác nhận bạn đã thanh toán đầy đủ chi phí xét tuyển của trường (sẽ cần thời gian xác nhận tiền chuyển khoản vào ngân hàng và thời gian gửi chuyến phát nhanh giấy tờ.)

Việc thanh lý hợp đồng du học Nhật Bản

Việc thanh lý hợp đồng du học và thanh toán các chi phí thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng. Do đó, bạn phải đọc kỹ hợp đồng trước khi ký.

(C) Saromalang Overseas

No comments:

Post a Comment