Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Monday, July 18, 2016

Học cao học ngành tâm lý học tại Nhật Bản

Thi cao học và học sau đại học tại Nhật như thế nào?

Để có thể học sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) tại Nhật, bạn sẽ phải thi kỳ thi đầu vào cao học tại Nhật. Saromalang có tư vấn cách thi cao học Nhật Bản cho các bạn đăng ký du học. Để học cao học ngành tâm lý, bạn sẽ phải nộp hồ sơ cao học và thi viết, phỏng vấn.

Hồ sơ cao học ngành tâm lý
Gồm các giấy tờ cần thiết và bản kế hoạch nghiên cứu khoảng 2000 chữ (khoảng 5 trang A4). Một số đại học tư lập sẽ yêu cầu bạn nộp luận văn đại học (tiếng Nhật/tiếng Anh) hoặc tự viết luận văn nghiên cứu. Có lẽ đây là rào cản lớn để vào được cao học Nhật Bản.

Ngoài ra, phải nộp kết quả tiếng Anh thường là TOEFL.

Cao học ngành tâm lý học: Thi tâm lý học và Anh ngữ.

Kỳ thi cao học ngành tâm lý
Thi viết môn tâm lý học và môn tiếng Anh. Sau đó, bạn sẽ phải thi phỏng vấn.

Học phí cao học ngành tâm lý học
Trường đại học tư lập: Tiền nhập học 200,000 yen, học phí 770,000 yen/năm
Trường đại học quốc lập: Tiền nhập học 282,000 yen, học phí 535,800 yen/năm (xem học phí quốc lập)

Học cao học tại Nhật Bản
Để học khóa thạc sỹ, bạn sẽ phải học, hay chính xác là nghiên cứu trong 2 năm. Trong 2 năm này bạn sẽ phải tìm đề tài nghiên cứu, viết và nộp luận văn. Bạn phải qua thẩm tra luận văn và kỳ thi cao học.

Điều kiện tốt nghiệp thạc sỹ tại Nhật Bản.

Đồng thời, trong 2 năm bạn phải lấy 30 học trình. Thông thường thì nghiên cứu luận văn sẽ được coi là 8 học trình (unit) trong 2 năm nên thực chất là bạn phải lấy 22 học trình. Tức là khoảng 11 môn, mỗi môn là 90 phút/tuần x 1 học kỳ. Nếu bạn lấy trong 3 học kỳ (1 năm rưỡi) thì mỗi học kỳ lấy khoảng 4 môn tức là học khoảng 4 x 90 phút = 6 giờ/tuần.

Việc học và lấy học trình tại cao học thì không khó. Khó nhất chính là tìm ra đề tài nghiên cứu và viết luận văn. Sinh viên cao học tại Nhật nhiều khi mất cả năm chỉ đọc luận văn và tìm đề tài nghiên cứu, thậm chí còn hơn. Nếu sau 2 năm mà bạn không nộp được luận văn nghiên cứu, bạn sẽ bị kéo dài thời gian học cao học.

Nội dung học sau đại học ngành tâm lý học tại Nhật Bản

Các môn học chuyên ngành tâm lý học
 • Phương pháp luận tâm lý học I
 • Phương pháp  luận tâm lý học II
 • Nghiên cứu đặc biệt tâm lý học
 • Chuyên đề tâm lý học M-I
 • Chuyên đề tâm lý học M-II
 • Chuyên đề tâm lý học M-III
 • Thực tập tâm lý học

Môn chuyên ngành: Khóa cơ sở tâm lý
3 lĩnh vực:
- Lĩnh vực tâm lý học tri giác – nhận biết
- Lĩnh vực tâm lý học giáo dục – quá trình phát triển con người
- Lĩnh vực tâm lý học xã hội
Lĩnh vực tâm lý học tri giác – nhận biết: 
 • Chuyên đề tâm lý học cảm giác tri giác
 • Thực hành tâm lý học cảm giác tri giác I 
 • Thực hành tâm lý học cảm giác tri giác II
 • Chuyên đề tâm lý học nhận biết, v.v…
Khóa lâm sàng tâm lý
 • Chuyên đề tâm lý học lâm sàng
 • Chuyên đề tâm lý học sức khỏe
 • Chuyên đề tâm lý học lâm sàng phát triển con người
 • Chuyên đề tâm lý học người cao tuổi
Ví dụ đề tài nghiên cứu sau đại học ngành tâm lý học:
Quá trình thay đổi tinh thần từ công việc sang nghỉ ngơi ở người lao động
Sức chịu đựng của người kinh doanh cao tuổi doanh nghiệp vừa và nhỏ
Quá trình thay đổi cảm xúc sinh ra bởi tự nhận thức tiêu cực
Khảo sát về mô hình vai trò và sự hình thành giá trị quan nghề nghiệp trong việc lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên
(C) Saromalang

No comments:

Post a Comment