Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Friday, December 23, 2016

Câu nói nổi tiếng về "ước mơ" của người Nhật

夢のある者には希望がある。
希望のある者には目標がある。
目標のある者には計画がある。
計画のある者には行動がある。
行動のある者には実績がある。
実績のある者には反省がある。
反省のある者には進歩がある。
進歩のある者には夢がある。
Ở người có ước mơ thì có hi vọng.
Ở người có hi vọng thì có mục tiêu.
Ở người có mục tiêu thì có kế hoạch.
Ở người có kế hoạch thì có hành động.
Ở người có hành động thì có thành tích (thực tiễn).
Ở người có thành tích thì có sự rút kinh nghiệm.
Ở người có sự rút kinh nghiệm thì có tiến bộ.
Ở người có tiến bộ thì có ước mơ.

Câu nói của 吉田貞雄 Yoshida Sadao, (日本の寄生虫学者 / 1878~1964) nhà ký sinh trùng học người Nhật

Khi đi du học thì học ngôn ngữ là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là học văn hóa và tư tưởng. Người Nhật có nhiều tư tưởng hay vì họ thực sự là những người lao động miệt mài. Họ ít đấu tranh chính trị, đấu tranh xã hội hay đấu tranh giai cấp mà chỉ miệt mài vào công việc lao động của bản thân mà thôi. Vì thế, ở Nhật không có cách mạng mấy. Ngày nay, cùng với Anh quốc, Nhật vẫn là nước quân chủ theo chế độ quân chủ lập hiến.

Những câu nổi tiếng thì thường được gọi là 名言 meigen [danh ngôn]. Câu trên nói về vòng lặp tốt, hay vòng tuần hoàn tốt, tiếng Nhật gọi là 好循環 koujunkan [hảo tuần hoàn]. Ngược lại với "hảo tuần hoàn" là vòng xoáy xấu (vicious circle) tiếng Nhật gọi là 悪循環 akujunkan [ác tuần hoàn]. Ví dụ vòng luần quẩn khi vay tiền du học.

Tóm lại thì con người cần có ước mơ mới có đủ động lực để hành động. Khi không có ước mơ, con người sẽ chỉ tư lợi và coi bản thân lên trên hết. Và đây cũng là một vòng xoáy, khi đã rơi vào vòng xoáy này thì càng ngày sẽ càng phải tư lợi hơn.

Để có ước mơ thì lại cần phát triển tâm hồn từ nhỏ. Tức là sinh ra trong gia đình có giáo dục, công chính (không tư lợi), cha mẹ tôn trọng con cái, tạo không gian riêng để phát triển nhân cách và tâm hồn, và được tạo điều kiện để tự do học tập.

Các câu ở trên là nói về cơ chế của ước mơ. Đây là con gà và quả trứng, không quan trọng thứ gì có trước, thường chỉ là sự tiến hóa không ngừng. Bạn cũng nên tìm hiểu về cơ chế ikigai (niềm vui sống).

Chú ý là không vì biết câu này mà bạn sẽ có ước mơ. Đây chỉ là để tìm hiểu về cách tư duy của người Nhật mà thôi. Để có ước mơ thì bạn phải là người công chính, tức là không tư lợi. Nghĩa là, rèn luyện đạo đức "thực" là rất quan trọng (phân biệt với kiểu đạo đức "giả" thiên về đạo đức cao siêu hay hô khẩu hiệu cho người khác, còn bản thân vẫn vượt đèn đỏ và xả rác).

No comments:

Post a Comment