Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Friday, December 2, 2016

Quy định về ký hợp đồng và đặt cọc vv

Sau khi đậu phỏng vấn trường Nhật ngữ và đã chốt trường du học, bạn và người bảo lãnh của bạn cần nhanh chóng ký hợp đồng và đặt cọc. Dưới đây là quy định.

Điều 1: Tiền cọc sẽ tính theo giá hồ sơ chuẩn cho trường hợp của bạn. Không tính theo giá ưu đãi.
Mục đích: Ưu đãi chỉ áp dụng nếu bạn nhiệt tình làm hồ sơ và tùy theo mức độ tiêu tốn thời gian thực tế tức là sau khi có kết quả đậu COE.

Điều 2: Tiền cọc về nguyên tắc sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp, trừ khi bạn được ưu đãi và tiền cọc lớn hơn số tiền hồ sơ thì sẽ trả phần dư.

Điều 3: Tiền cọc không hoàn trả lại bất cứ phần nào trong trường hợp đậu COE nhưng hủy không đi du học dù lớn hơn phí hồ sơ hay không.

Điều 4: Mọi ưu đãi bị hủy nếu bạn đậu COE nhưng không du học vì bất kỳ lý do gì.

Điều 5: Trường hợp đã làm đầy đủ hồ sơ nộp sang trường nhưng do giấy tờ không đủ, hay không đáp ứng điều kiện vv để nộp lên Cục
Saromalang sẽ bảo lưu hồ sơ của bạn sang kỳ sau (không tốn thêm chi phí trừ phần liên quan tới chứng minh tài chính). Nếu bạn rút hồ sơ, Saromalang sẽ trừ chi phí dịch thuật (quy định riêng).
Lưu ý: Về nguyên tắc chỉ bảo lưu 01 kỳ với điều kiện có trường nhận hồ sơ và được Saromalang chấp nhận.

Điều 6: Nếu hồ sơ nộp lên Cục nhưng không đậu COE
Hãy tham khảo Trường hợp đậu hồ sơ nhưng không du học Nhật Bản, trường hợp trượt hồ sơ.
Saromalang có thể bảo lưu hồ sơ của bạn sang kỳ tiếp sau. Nếu bạn rút hồ sơ thì bạn vẫn sẽ mất chi phí hồ sơ.
Lưu ý: Về nguyên tắc chỉ bảo lưu 01 kỳ với điều kiện có trường nhận hồ sơ và được Saromalang chấp nhận.
(C) Saromalang

No comments:

Post a Comment