Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, December 1, 2016

Quy định không trả các giấy tờ bản sao, công chứng vv

Đối tượng áp dụng: Các bạn đăng ký tư vấn du học; Các bạn đã ký hợp đồng.

Saromalang về nguyên tắc sẽ không trả các giấy tờ sau:
  1. Các bản sao của giấy tờ
  2. Các bản công chứng của giấy tờ
  3. Các bản gốc có thể cấp lại như giấy chứng nhận số dư ngân hàng, bản trích lục khai sinh, chứng nhận đang đi làm vv
  4. Các giấy tờ khác không phải bản gốc

Saromalang không giữ giấy tờ gốc trừ khi cần thiết nộp sang trường để đăng ký du học Nhật Bản. Nếu vì lý do khác các bạn trao giấy tờ gốc thì Saromalang sẽ trả lại các giấy tờ gốc ví dụ như sau đây:
  1. Học bạ và bằng tốt nghiệp phổ thông trung học
  2. Bằng và bảng điểm đại học, cao đẳng vv (bản gốc)
  3. Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản gốc)
  4. Bằng và bảng điểm tiếng Nhật, tiếng Anh, vv
  5. Hợp đồng lao động gốc (nếu có nộp), các giấy tờ gốc khác

Quy định về việc xử lý hay hủy giấy tờ
Giấy tờ (không phải bản gốc) sẽ được xử lý, hủy theo Chính sách bảo mật thông tin của khách hàng.

Với các bạn làm hồ sơ du học và đậu COE, Saromalang thông thường sẽ trả lại toàn bộ giấy tờ du học kể cả bản sao hay công chứng, tuy nhiên, đây không phải là nghĩa vụ của Saromalang. Trong trường hợp bạn không nhận lại các bản sao vv, Saromalang sẽ hủy để bảo mật thông tin cho bạn theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.
(C) Saromalang

No comments:

Post a Comment