Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Saturday, December 10, 2016

Học cao học chuyên ngành dinh dưỡng thực phẩm tại Nhật Bản

Thông tin học cao học về dinh dưỡng thực phẩm tại Saitama, Nhật Bản. Dành cho các bạn (nam/nữ) đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành dinh dưỡng, thực phẩm, chế biến thực phẩm vv tại Việt Nam.

Đăng ký tư vấn để được tư vấn chi tiết hơn về học cao học chuyên ngành dinh dưỡng thực phẩm tại Nhật Bản.

Ảnh: Đại học Jumonji.

Thế nào là học cao học?

Bạn sẽ tập trung đọc luận văn đã có, tìm đề tài và nghiên cứu để tạo ra thành quả nghiên cứu để viết luận văn. Cao học không phải là "học" mà là "nghiên cứu". Bạn bắt buộc phải viết luận văn khoảng 30 trang trở lên sau 2 năm học (thạc sỹ) và phát biểu để tốt nghiệp. Luận văn phải là kết quả chưa từng có trong quá khứ, không được sao chép lại nghiên cứu của người khác.

Thời gian học cao học chủ yếu sẽ dành cho việc tìm đề tài và nghiên cứu nên cũng có thể gọi là "công việc nghiên cứu". Bạn sẽ ít lên lớp học mà chủ yếu dành thời gian trong phòng nghiên cứu (thuộc một giáo sư nào đó).
>>Tham khảo: Học cao học ngành tâm lý học tại Nhật Bản
Xem ví dụ đề tài nghiên cứu ở cuối bài.

Thông tin chung về ngành học

Địa điểm: Saitama, Nhật Bản (giáp Tokyo)
Trường cao học: Đại học Jumonji
Khoa nghiên cứu cuộc sống con người - Chuyên khoa dinh dưỡng thực phẩm
Thời gian học:
- Thạc sỹ: 2 năm
- Tiến sỹ: 3 năm

Ảnh: Đại học Jumonji.

Số lượng tuyển sinh và thi đầu vào

Khóa thạc sỹ:
Số lượng: 5 người (nam, nữ)
Chú ý mặc dù là đại học nữ sinh nhưng cao học thì tuyển cả nam lẫn nữ.

Lệ phí thi: 35,000 yen. Miễn phí cho lưu học sinh.

Nội dung thi cho lưu học sinh:
Hồ sơ học lực
Thi viết: Thi một một chuyên môn và nộp "bản kế hoạch nghiên cứu"
>>Cách thi cao học tại Nhật Bản

Học phí

Phí nhập học: 100,000 yen
Học phí 1 năm: 600,000 yen
Cơ sở vật chất, thiết bị: 50,000 yen
Phí thí nghiệm thực hành: 100,000 yen
*Phí nhập học chỉ đóng năm đầu.

Mục tiêu đào tạo và triết lý giáo dục

Đào tạo chuyên gia "Thực phẩm - Dinh dưỡng - Sức khỏe" có kiến thức học vấn và kỹ thuật sâu rộng.
"No Life without Nutrition" = Không có cuộc sống mà không có dinh dưỡng
"Quality of Nutrition" = Chất lượng dinh dưỡng
"Quality of Life" = Chất lượng cuộc sống
"Evidence-based Nutrition" = Dinh dưỡng dựa trên chứng cứ khoa học

Nội dung ngành học

Lĩnh vực khoa học dinh dưỡng
Chuyên đề khoa học dinh dưỡng: Dinh dưỡng học trao đổi chất; Dinh dưỡng học công chúng; Dinh dưỡng học lâm sàng; Kiến thức mới nhất về dinh dưỡng học quốc tế; Lý luận - kỹ thuật vv

Lĩnh vực khoa học thực phẩm
Chuyên đề khoa học thực phẩm: Thực phẩm học; Chức năng học thực phẩm; Khoa học nấu ăn; Quản lý kinh doanh cấp thực; Kiến thức mới nhất về khoa học ăn uống; Lý luận - kỹ thuật vv

Lĩnh vực khoa học sức khỏe
Chuyên đề tổng hợp khoa học thực phẩm, sức khỏe, dinh dưỡng.

Hướng dẫn nghiên cứu: Nghiên cứu đặc biệt dinh dưỡng học thực phẩm

Ví dụ nghiên cứu luận văn tốt nghiệp

Thời gian 2012 - 2014 của sinh viên cao học đại học Jumonji. Nguồn: Trang web đại học Jumonji.
 • The effect of high sulfur-containing amino acids on urinary Ca concentration
 • Cookery studies on the utilization of okara for daily meals
 • Digestibility of the major proteins in ostrich egg white
 • Study on the improvement of the contents breakfast due to the number of breakfast
 • The relationship between salivary SIgA secretion and ingested nutrients in athletes
 • Study of the anti-diabetic effects of peanut skin
 • Assessment of the safety and effectiveness of health food ingredients
 • Comparative study on chemical structure and thermostability of avian ovalbumin and ovomucoid
 • New recipes for school lunch rich in soluble okara fiber
 • Seasonal variations in the dietary intake and lifestyle of women college students and their families
 • Sugar and lipid intakes in children at a school in Tokyo
 • Limitation of fiber supply by vegetable and its countermeasures
 • Study of yellowtail fish burgs for school lunches
 • Cookery study of the Ryukyu confection “Chinsuko”
(C) Saromalang

No comments:

Post a Comment