Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Sunday, February 3, 2019

Kiếm nhiều tiền hơn để hạnh phúc hơn?

Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao con người nhiều tiền hơn lại kém hạnh phúc hơn? Vì họ quá bận rộn, chính xác là quay cuồng trong vòng xoay tiền bạc. Cho con cái đi học thêm là ví dụ điển hình của người không biết xài tiền thế nào.

Rồi sau đó lại than thiếu tiền, đời sống khó khăn.

Theo tôi, vấn đề chính là cách chi tiêu không hợp lý, nói thẳng ra là quá khả năng mà tài nguyên thiên nhiên chịu được. Con người ngày này đã tận diệt thiên nhiên để kiếm tiền. Dù có nhiều tiền hơn, họ cũng không hạnh phúc hơn.

Cách để sống hạnh phúc thì đơn giản là đừng đánh giá bằng trục tiền bạc. Kiếm nhiều kiếm ít chẳng quan trọng, quan trọng là sống hòa hợp với thiên nhiên.

Cũng như trong kinh doanh, tiền bạc không quan trọng bằng việc giúp đỡ người khác.

Nếu đánh giá bằng trục hạnh phúc thì tất nhiên là con người sẽ hành động khác.

Nói cách khác, BẠN THAY ĐỔI.

Nhưng bạn sẽ làm mọi người lo sợ vì sự thay đổi của mình. Họ không còn biết tình cảm của bạn với họ có như cũ không, và họ có thể đối xử với bạn như cũ không.

Tất nhiên là KHÔNG THỂ. Vì bạn là con người khác rồi. Bạn có lý tưởng và nguyên tắc, không chấp nhận sự vi phạm.

Chúng ta sống trong sự cợt nhả, đạo đức giả, lề thói "nửa ông nửa thằng" đã quá lâu. Đã đến lúc phải thay đổi, để tránh sai lầm và những giọt nước mắt muộn màng.

Thực ra thì mọi người đều có thể hạnh phúc cũng như thành công về tiền bạc. Mà hạnh phúc phải đi trước. Dừng ngày việc chơi với những người đau khổ và không hạnh phúc nếu bạn chưa thật sự hạnh phúc.

Khi bạn hạnh phúc rồi thì mọi việc sẽ thật dễ dàng như đi trên con đường đầy hoa thôi.

Đừng bận tâm về người khác khi bạn thay đổi, cứ để họ lo sợ, đừng để họ đánh vào lòng thương hại của bạn.

Đủ lắm rồi!

Nếu muốn hạnh phúc, hay thành công, họ sẽ phải tự nhấc mông lên mà đấu tranh.

Đừng bao giờ cho họ ăn sẵn điều gì.

Thói cả nể, dễ dãi sẽ chỉ làm hại hạnh phúc của bạn.

Năm nay tôi gọi là NĂM ĐẤU TRANH. Con người khỉ có thể làm cách mạng trong cuộc đời khi vượt qua được những thói quen xấu của chính mình.
Mark

No comments:

Post a Comment