Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, September 8, 2016

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đắt hay rẻ

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Đây là thuế mà doanh nghiệp (pháp nhân) phải đóng cho nhà nước trên lợi nhuận mà họ thu về. Ví dụ nếu thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% và công ty kiếm lời được 100 đồng thì công ty phải đóng cho nhà nước 20 đồng (20% của 100 đồng). Tiền lời thực là 80 đồng.

Vì thế mà xuất hiện là lợi nhuận trước thuế (chưa đóng thuế) và lợi nhuận sau thuế (sau khi đã đóng thuế). Lợi nhuận ròng (lãi ròng) là chỉ lợi nhuận sau khi đã đóng thuế.

Tiếng Anh thì gọi là Corporate Tax (thuế doanh nghiệp). Tiếng Nhật là 法人税 (cách đọc ほうじんぜい, pháp nhân thuế).

Thật ra thì hệ thống thuế Nhật Bản chia ra rất nhiều loại thuế doanh nghiệp là thuế pháp nhân, thuế pháp nhân địa phương , thuế cư trú pháp nhân, thuế kinh doanh, thuế đặc biệt pháp nhân địa phương.
法人税(国税)、地方法人税(国税)、法人住民税(地方税)、事業税(地方税)、地方法人特別税(国税)

Ở đây thì gộp chung lại để cho dễ hiểu.

Lợi nhuận là gì?

LỢI NHUẬN = DOANH THU - CHI PHÍ

Công ty đóng thuế trên lợi nhuận chứ không trên doanh thu (tức là Sales hay 売り上げ uriage). Chi phí gồm có giá vốn hàng hóa, chi phí nhân công, chi phí bán hàng, v.v... tóm lại là cái gì tính được thì tính hết vào để đỡ đóng thuế nhiều.

Các nhà nước thực sự kinh doanh gì? Họ kinh doanh thuế suất: Mặt hàng mà họ chào bán là mức thuế suất (tax rate).

Vậy thì, thuế thu nhập doanh nghiệp các nước thế nào?

Thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam = 20%
ベトナム法人税の税率(2016年現在)= 20%
Mức thuế này là từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Trước ngày này thì thuế suất là 20% cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước không quá 20 tỷ đồng còn doanh nghiệp có doanh thu trên 20 tỷ là 22% nhưng từ 2016 thì đều chỉ còn là 20%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp Nhật Bản
Thuế thu nhập doanh nghiệp Nhật Bản thì cách tính phức tạp hơn ở đây đưa ra con số tổng quát. Ở Nhật thì chia ra doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được ưu đãi về thuế và phải đóng thuế ít hơn. Bảng mức thuế doanh nghiệp Nhật Bản là như dưới đây.

BIỂU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN
Thu nhập chịu thuế (JPY)~ 4,000,0004,000,001 ~ 8,000,0008,000,0001 ~
Thuế suất tổng hợp22.46%24.90%37.63%

Thu nhập chịu thuế dưới 8 triệu yen được coi là doanh nghiệp vừa vào nhỏ (中小企業, trung tiểu xí nghiệp) và được ưu đãi về thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp Singapore: 17%
Singapore là nơi khá ưu đãi về thuế nên rất nhiều công ty hoạt động tại đây. Mức thuế 17% áp dụng từ 2010. Trước đó, từ 2005 ~ 2007 là 20%, từ 2008 ~ 2009 là 18%. Nhưng không chỉ có vậy, Singapore còn ưu đãi hơn nữa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mức miễn thuế cho các công ty (vừa và nhỏ).

MỨC MIỄN THUẾ DOANH NGHIỆP CỦA SINGAPORE
Thu nhập chịu thuế% miễn trừ thuếSố tiền miễn trừ thuế
$10,000 đầu tiên@75%= $7,500
$290,000 tiếp theo@50%= $145,000
Tổng $300,000= $152,500

Theo bảng trên nếu thu nhập chịu thuế của bạn mà chỉ là 300,000 SGD thì bạn được miễn nộp thuế tới 152,500 SGD.

Mức miễn thuế cho các công ty start-up (mới mở).

MỨC MIỄN THUẾ DOANH NGHIỆP CỦA SINGAPORE
Thu nhập chịu thuế% miễn trừ thuếSố tiền miễn trừ thuế
$100,000 đầu tiên@100%= $100,000
$200,000 tiếp theo@50%= $100,000
Tổng $300,000= $200,000

Tức là thế này: Nếu bạn mới mở công ty ở Singapore mà "chỉ" kiếm được tiền lời có 100,000 SGD thì bạn khỏi đóng đồng thuế nào luôn. Nếu bạn kiếm được 300,000 SGD thì bạn được miễn thuế tới 200,000 nên đóng thuế trên 100,000 còn lại, do thuế suất là 17% nên bạn đóng 17 ngàn dollar Singapore.

Nhân tiện, thu nhập trung bình của người làm công ăn lương ở Singapore là khoảng 4,000 SGD/tháng (2015).
- Mark -

Nguồn thông tin tham khảo:
Thuế doanh nghiệp Nhật: JETRO
https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section3/page3.html
Thuế doanh nghiệp Singapore: IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore)
https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Learning-the-basics-of-Corporate-Income-Tax/Corporate-Tax-Rates--Corporate-Income-Tax-Rebates--Tax-Exemption-Schemes-and-SME-Cash-Grant/

No comments:

Post a Comment