Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, September 21, 2017

Học ngành công nghệ thông tin (IT) tại Tokyo

Tư vấn du học Nhật Bản học ngành công nghệ thông tin tại Tokyo

Người tư vấn: iSea Saromalang.
Tư vấn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin:
=> IT Communicator (thông dịch viên IT)
=> BrSE (kỹ sư cầu nối)
=> PM (Project Manager = quản lý dự án công nghệ thông tin)
=> Lập trình viên làm việc tại Nhật Bản (Programmer, Coder)
=> Ngành outsourcing (thuê ngoài hay offshore) trong công nghệ thông tin

Một số đại học danh tiếng về công nghệ thông tin tại Tokyo
Đại học
Loại trường
Ngành học IT
Department of Information Science
Department of Information and Communication Engineering
Đại học quốc lập
Information and Communications Engineering (Công nghệ thông tin và truyền thông)
Mathematical and Computing Science (Khoa học toán và tính toán / Toán tin)
Computer Science (Khoa học máy tính)
Đại học Điện Thông Tin (Electro-Communications, Tokyo)
Đại học quốc lập
Khoa học máy tính (Computer Science)
Điện tử thông tin
Thông tin truyền thông
Kỹ thuật toán thông tin
Thông tin học bảo mật (security)
Thông tin học phương tiện truyền thông (media)
Thông tin học cho kinh doanh, xã hội
Department of Information and Communication Sciences (Ngành khoa học thông tin và truyền thông)


Tìm hiểu về ngành IT tại Nhật


(C) iSea Saromalang

No comments:

Post a Comment