Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Tuesday, September 12, 2017

[Thông báo] Lịch tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 04 năm 2018

Các trường sẽ nhận đăng ký vào tháng 9 và làm hồ sơ vào tháng 10, tháng 11. Tuy nhiên, một số trường đại học có khoa dự bị đại học (khoa lưu học sinh, bekka) sẽ phải nộp hồ sơ trong tháng 9. Do đó, các bạn cần đăng ký và làm hồ sơ sớm.

Đại học Kansai

Chế độ tiến cử thẳng lên bậc đại học: Ngành sáng tạo chính sách, Ngành văn học (xã hội), Ngành kinh tế, Ngành thương mại (thương học), Ngành an toàn xã hội.
Chế độ tiến cử thẳng lên bậc cao học: Ngành nghiên cứu pháp luật, Ngành nghiên cứu văn học, Ngành nghiên cứu thông tin tổng hợp, Ngành nghiên cứu kinh tế học, Ngành nghiên cứu giáo dục học ngoại ngữ, Ngành nghiên cứu thương mại, v.v...

Đại học Kansai (Osaka) có chương trình dự bị đại học bekka

Bạn có thể được tiến cử lên thẳng nhóm ngành kinh tế >>Bài Logistics
(nếu thành tích ở bekka tốt)


Trường Nhật ngữ JCLI (Tokyo)

Hạn cuối nhận hồ sơ scan cho kỳ tháng 04/2018: Ngày 25 tháng 9, 2017
>>Thông tin trường Nhật ngữ JCLI

Trường Nhật ngữ Asuka (Oita)

Lịch phỏng vấn (trực tiếp) kỳ 04/2018: 19 tới 29 tháng 9, 2017
Tuy nhiên, thường theo thứ tự HCM => Huế => Hà Nội. Các bạn nào đăng ký thì phải liên lạc sớm để xếp phỏng vấn phù hợp.
>>Thông tin trường Nhật ngữ Asuka (Oita)

Đại học Sophia (dựa trên kết quả EJU)

Chỉ dành cho các bạn đã đăng ký EJU tháng 11 năm 2017. Môn thi phải phù hợp với ngành các bạn chọn.
Đăng ký qua web: Ngày 2 tháng 10 ~ ngày 26 tháng 10, 2017/07/26
Hạn gửi hồ sơ: Ngày 27 tháng 10
>>Thông tin ngành học đại học Sophia

Các trường Nhật ngữ khác

Các bạn cần đăng ký hồ sơ trong tháng 9 và gửi scan hồ sơ học lực qua trước nên phải chuẩn bị sẵn bản scan hoặc là bản sao các giấy tờ này.
Nguyên tắc là các bạn đăng ký sớm sẽ được giữ chỗ. Nếu đăng ký muộn quá mà trường đã nhận đủ hồ sơ đăng ký thì có thể bạn sẽ không đăng ký được nữa.
>>Hướng dẫn du học Nhật Bản

(C) Saromalang Overseas

No comments:

Post a Comment