Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Sunday, August 7, 2016

Học bổng đại học Kansai

Đại học Kansai là đại học tư lập danh tiếng tại Nhật Bản với khoảng 30 ngàn học sinh theo học và cũng là đại học đông lưu học sinh với khoảng 800 lưu học sinh (2016).
Đây là thông tin học bổng đại học Kansai (Osaka, Nhật Bản). Thông tin ngành học và khóa học dự bị đại học tại đại học Kansai xin hãy xem bài Đại học Kansai.

Đại học Kansai (Osaka).

Học bổng dành cho du học sinh của đại học Kansai
Học bổng của trường 180,000 yen (36 triệu đồng, tỷ giá 3/2016) cho 5 học sinh mỗi kỳ (tổng 10 người/năm).
Học bổng JASSO 48,000 yen/tháng trong vòng 1 năm: Một vài suất.

Miễn giảm học phí, tiền nhập học
Tiền nhập học: Miễn giảm 50%
Bậc đại học: 30% cho các bạn nhận được miễn giảm
Học bổng bậc đại học: Xin sau khi nhập học, hãy xem danh sách học bổng (tham khảo)
Học bổng sau đại học: Xem bên dưới.

HỌC PHÍ MIỄN GIẢM CHO LƯU HỌC SINH BẬC ĐẠI HỌC (JPY)

Tên ngành (đại học)
Tổng năm đầu
Từ năm thứ 2
Ngành luật
752,000
732,000
Ngành văn học
752,000
732,000
Ngành kinh tế học
752,000
732,000
Ngành thương học (commerce)
752,000
732,000
Ngành xã hội học
752,000
732,000
Ngành sáng tạo chính sách
794,000
774,000
Ngành ngoại ngữ
1,050,000
956,000
Ngành sức khỏe con người
794,000
774,000
Ngành thông tin tổng hợp
1,006,100
998,100
Ngành an toàn xã hội
1,006,100
998,100
Ngành tự nhiên - kỹ thuật hệ thống
1,118,800
1,151,800
Ngành kỹ thuật môi trường - đô thị
1,118,800
1,151,800
Ngành kỹ thuật hóa sinh
1,118,800
1,151,800

NGÀNH HỌC CAO HỌC VÀ HỌC PHÍ CAO HỌC SAU ĐẠI HỌC KANSAI (JPY)
Tên ngành (cao học)
Tổng năm đầu
Từ năm thứ 2
Khoa nghiên cứu luật
869,000
749,000
Khoa nghiên cứu văn học
869,000
749,000
Khoa nghiên cứu kinh tế học
869,000
749,000
Khoa nghiên cứu thương học
869,000
749,000
Khoa nghiên cứu xã hội học
869,000
749,000
Khoa nghiên cứu thông tin tổng hợp
1,119,000
999,000
Khoa nghiên cứu tự nhiên - kỹ thuật
1,279,000
1,159,000
Khoa nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ
1,009,000
889,000
Khoa nghiên cứu tâm lý học
889,000
769,000
Khoa nghiên cứu an toàn xã hội
1,119,000
999,000
Khoa nghiên cứ văn hóa Đông Á
869,000
749,000
Khoa nghiên cứu trị quốc (governance)
869,000
749,000
Khoa nghiên cứu sức khỏe con người
909,000
789,000
Trường cao học luật
1,480,000
1,660,000
Trường cao học chuyên ngành kế toán
1,590,000
1,370,000
Trường cao học chuyên ngành tâm lý lâm sàng
1,470,000
1,250,000

Học bổng cao học tại đại học Kansai (JPY)
Học bổng loại 1 (trước nhập học)
Khoa nghiên cứu
Số tiền học bổng (năm)
Văn học, văn hóa Đông Á
500,000
Giáo dục học ngoại ngữ
550,000
Tự nhiên kỹ thuật
750,000
Toàn bộ khoa nghiên cứu
500,000

Học bổng loại 2 (sau nhập học)
Khoa nghiên cứu
Số tiền học bổng (năm)
Văn học, văn hóa Đông Á
250,000
Giáo dục học ngoại ngữ
275,000
Tự nhiên kỹ thuật
375,000
Toàn bộ khoa nghiên cứu
250,000

Làm thế nào để có thể nhận học bổng tại đại học Kansai?
Bạn cần được tư vấn chiến lược học tiếng ngay từ Việt Nam vì chắc chắn tiếng Nhật giỏi (trình độ N1) mới có thể thi đậu đại học danh tiếng. Ngoài ra, bạn cần được tư vấn chiến lược làm hồ sơ tốt và thi đại học, cao học điểm cao. Tại Saromalang, chúng tôi tư vấn cho bạn những thông tin cần thiết về học bổng và ứng tuyển học bổng cho lưu học sinh tại Nhật Bản.
© Saromalang

No comments:

Post a Comment