Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Monday, March 20, 2017

4 điều đạo đức căn bản để bước đầu thành người văn minh và cư xử có đạo đức

Đây là 4 điều đạo đức căn bản mà bạn cần làm để bước đầu trở thành người văn minh:


1. Không xả rác ra đường.
2. Không vượt đèn đỏ và tuân thủ luật giao thông.
3. Không phì phèo thuốc lá nơi công cộng và vứt tàn thuốc lung tung.
4. Không gây ồn ào phiền nhiễu hàng xóm láng giềng.

Trước tiên phải làm 4 điều này đã. Con người ngày nay cũng có học "đạo đức" nhưng thực hành thường ngày thì không làm vì sự tư lợi và vì thói khôn lỏi. Như thế thì dù học thế nào cũng không bao giờ thành người văn minh và có đạo đức. Vì không có kỷ luật! Để tự nói mình là văn minh, hay có ý thức thì phải tuyệt đối thực hành 4 điều trên trước.

Nếu vẫn xả rác ra đường, vẫn vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông gây nguy hiểm cho người khác thì vẫn chỉ là người ý thức kém. Dù có đi xe hơi, xe sang mà ăn uống xả rác ra đường thì vẫn chỉ là người không văn minh do giáo dục gia đình kém.

Ngoài ra, rất nhiều người thích phì phèo thuốc lá bất kể giờ giấc khi đang ở nơi công cộng như đi xe trên đường hay thậm chí trong thang máy. Đây là hành động không văn minh và thiếu ý thức.

Còn việc gây ồn thì sẽ làm giảm IQ của người xung quanh giúp người khác cũng nghèo theo. Ngoài ra, khiến cho người xung quanh đau khổ nữa.

Bàn về đạo đức nho giáo: Dạy và học một đằng, thực hành một nẻo

Vì sao xã hội nho giáo thường dạy đạo đức một đằng, còn thực hành một nẻo? Không ở đâu mà người ta vi phạm 4 điều trên nhiều như xã hội nho giáo. Và cũng chẳng ở đâu con người sẵn sàng đầu độc nhau vì miếng cơm manh áo như xã hội nho giáo.

Điều hay là, cũng không ở đâu dạy đạo đức "làm người" và hô khẩu hiệu đạo đức nhiều như xã hội nho giáo.

Thật ra là vì xã hội nho giáo bóp méo giá trị đạo đức. Họ dùng 3 giáo điều:

1. Cha mẹ luôn đúng và con cái phải nghe lời cha mẹ (cá không ăn muối cá ươn, con cái cha mẹ trăm đường con hư.)
2. Thầy cô là bậc thần thánh và đứng trên học sinh (một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy).
3. Lãnh đạo tuyệt đối đúng. Nếu lãnh đạo sai thì người dân nên xem lại bản thân xem mình đã xứng đáng hay chưa.

Cha mẹ tư lợi thì lại dạy con tư lợi:
Không được mang rác về nhà mà phải vứt ngoài đường.
Trong nhà sạch là được ngoài đường bẩn kệ nó.
Không được giúp người ngoài, bạn bè mà phải giúp người trong nhà.
Gia đình là quan trọng nhất, phải yêu thương gia đình hơn hết thảy (một giọt máu đào hơn ao nước lã).
Dạy con chỉ chơi với bạn có lợi không nên chơi với bạn có vẻ không có lợi (bạn nghèo).
Nếu người trong nhà làm sai phải bao che bằng mọi giá. Sau đó bóp méo giá trị đạo đức để việc đó thành đúng, là do hoàn cảnh, là do ai cũng làm thế.
Vì sự bóp méo đạo đức mà người ta không thực hành 4 điều căn bản về đạo đức. Vì thế xã hội loạn lạc rối ren. Nếu đầu độc người ngoài thì cũng chẳng sao, trồng rau riêng cho gia đình ăn là được. Xả rác ngoài đường không sao, về nhà sạch là được. Quỵt tiền người ngoài không sao, chu cấp cho gia đình là được. Tuyệt đối không làm việc có trách nhiệm vì làm thế là giúp người ngoài. Chỉ nên làm gian dối, lãn công lấy tiền về cho gia đình, vv.

Chỉ có điều sống tư lợi như thế thì chẳng bao giờ vui, chẳng hiểu mình là ai, sống vì điều gì, ý thức thấp nên không tìm được lẽ sống. Cuối cùng sẽ là mê tín dị đoan vì mất niềm tin vào xã hội.

Dù một mặt thì xã hội nho giáo cũng ra sức dạy "đạo đức": Đạo làm con, đạo làm trò, đạo làm dân.

Tuyệt đối không thấy đạo làm cha mẹ, đạo làm thầy, đạo làm lãnh đạo đâu cả. Hoặc cũng có, nhưng chẳng ai thực hiện, vì họ đã có giáo điều làm bình phong. Một xã hội mà kẻ này đứng trên đầu kẻ khác thì không thể là xã hội tốt, và sẽ đại loạn. Người thua thiệt chính là các bạn trẻ mà thôi.

Vì thế, hãy tự răn mình bằng 4 điều đạo đức căn bản, sống ngẩng cao đầu làm người công chính và nói "không" với những giáo điều lố lăng, hủ bại.
Mark

Viết thêm: Ở Nhật có một công ty khá đặc biệt, có tên là công ty △□○ (Miyomaru). Tuyên ngôn doanh nghiệp của họ là:

Lược dịch:
Chúng tôi, lấy mục đích là việc làm đẹp môi trường khu vực, thông qua ý muốn chung của toàn thể, tuyên thệ rằng:
Không vứt lon trống ra đường.
Không vứt các loại ni lông ra môi trường.
Không xả mẩu thuốc lá ra đường.
URL: http://www.340.co.jp/company/index.html

No comments:

Post a Comment