Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, January 4, 2018

Thông báo buổi học lập trình web dành cho các bạn đăng ký du học ngành IT/media tại Nhật

Đối với các bạn đăng ký du học ngành IT hoặc media tại Nhật, iSea sẽ tổ chức buổi tư vấn cách du học ngành IT và hướng dẫn bước đầu lập trình web - không cần biết kiến thức gì về IT trước - trong tháng này. Mục đích là để các bạn hiểu đúng ngành học IT và xây dựng sự nghiệp tốt trong ngành IT trong tương lai, bằng cách có mindset đúng để thành công trong quá trình du học.

HƯỚNG DẪN CẢ CÁCH HỌC TIẾNG NHẬT ĐỂ CÓ LỢI ÍCH KÉP!!

Good book = Good start

Đối tượng: Các bạn đăng ký du học ngành IT/media tại Nhật năm 2018
Thời gian: Dự kiến ngày 13 (thứ Bảy) hoặc ngày 14 (chủ nhật) tháng 1, 2018
=> Ngày 20 tháng 1 (thứ Bảy)
Từ 14:30 ~ 17:00
Địa điểm: iSea Q7
Yêu cầu:
- Có máy tính xách tay và đã cài sẵn phần mềm localhost, PHP vv như hướng dẫn
- Nên tìm hiểu sơ về HTML và JavaScript và cài sẵn phần mềm soạn thảo như Notepad++ chẳng hạn
Nếu có câu hỏi gì về IT thì chuẩn bị sẵn trước.
Liên lạc đăng ký: i@saromalang.com
Cách đăng ký:
- Tiêu đề ghi rõ "Tham gia buổi học làm web"
- Ghi ngày nào có thể đi được (có thể không sắp xếp được ngày thuận tiện cho bạn)

Nội dung: Làm trang web đơn giản có tương tác với database và hướng dẫn khái niệm về làm web.

Các bạn không định học IT cũng nên tìm hiểu về lập trình, vì trong công việc, sự nghiệp tương lai thì lập trình ra các tool phục vụ công việc có thể giúp tự động hóa, nâng cao hiệu suất vv và giúp bạn thành công trong sự nghiệp.
iSea Saromalang

No comments:

Post a Comment