Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Monday, January 22, 2018

Tìm ngành học đại học phù hợp với bản thân

Tìm ngành học đại học phù hợp với cá tính, sở thích của bản thân
Để định hướng tốt hơn cho việc du học Nhật Bản và con đường học vấn của bản thân.
Kiểm tra ngành học phù hợp với bản thân:
>>https://www.jpss.jp/vi/academic/ (trang Japan Study Support)
Gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm.

Danh sách ngành học tại đại học
Nhóm ngành
Ngành học
Ngành khoa học xã hội
- Văn học
- Ngôn ngữ học
- Pháp luật
- Kinh tế, kinh doanh, thương mại
- Xã hội học
- Quan hệ quốc tế
Ngành khoa học tự nhiên
- Điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe
- Ngành y, nha khoa
- Dược
- Khoa học tự nhiên
- Kỹ thuật (công học)
- Nông nghiệp (gồm thủy sản)
Ngành tổng hợp (tự nhiên & xã hội)
- Đào tạo giảng viên, giáo dục
- Khoa học đời sống
- Nghệ thuật
- Khoa học tổng hợp

Các chuyên ngành trong ngành khoa học xã hội
Ngành khoa học xã hội
Chuyên ngành
Văn học
Văn học Nhật Bản
Văn học nước ngoài
Địa lý
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học
Văn hóa
Lịch sử
Khảo cổ học, Tài sản văn hóa
Ngôn ngữ học
Ngoại ngữ: Ngôn ngữ các nước (trừ tiếng Nhật)
Tiếng Nhật
Ngôn ngữ học
Pháp luật
Pháp luật
Chính trị học
Kinh tế, kinh doanh, thương mại
Kinh tế học (nghiên cứu bản chất kinh tế, tiền tệ)
Kinh doanh, Thương mại (áp dụng những lý luận kinh tế học vào kinh doanh và thương mại)
Thông tin kinh doanh (áp dụng thông tin trong kinh doanh)
Xã hội học
Xã hội học
Phúc lợi xã hội
Du lịch
Truyền thông
Quan hệ quốc tế
Quan hệ quốc tế (quan hệ giữa các quốc gia, văn hóa quốc gia vv)

Các chuyên ngành trong ngành khoa học tự nhiên
Ngành khoa học tự nhiên
Chuyên ngành
Điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe
Y tá, hộ lý
Kỹ thuật y tế
Bảo vệ chăm sóc sức khỏe
Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Ngành y, nha khoa
Y học
Nha học
Dược
Dược học
Khoa học tự nhiên
Toán học
Vật lý học
Hóa học
Sinh vật học
Khoa học địa cầu
Khoa học thông tin
Khoa học tự nhiên tổng hợp (nghiên cứu sự liên quan của các ngành khoa học tự nhiên)
Khoa học tự nhiên
Kỹ thuật cơ khí
Điện, Điện tử, Công nghệ truyền thông
Công nghệ thông tin
Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường
Hóa học ứng dụng
Vật lý ứng dụng
Công nghệ tài nguyên, Năng lượng
Kim loại, Vật liệu
Thương thuyền (kỹ thuật vận tải dường biển)
Công nghệ tàu thuyền, hải dương học
Hàng không vũ trụ
Kỹ thuật ứng dụng trong kinh doanh (công nghệ kinh doanh)
Công nghệ sinh học
Thiết kế công nghiệp
Nông nghiệp (gồm thủy sản)
Nông học
Khoa học lâm nghiệp
Hóa học nông nghiệp
Công nghệ nông nghiệp
Thú y
Kinh tế nông nghiệp
Thủy sản
Chăn nuôi

Các chuyên ngành trong ngành tổng hợp (tự nhiên & xã hội)
Ngành tổng hợp
Chuyên ngành
Đào tạo giảng viên, giáo dục
Hệ đào tạo giảng viên
Ngành giáo dục khác
Giáo dục học
Khoa học đời sống
Khoa học đời sống
Thực phẩm, Dinh dưỡng học
Thời trang
Mầm non
Nhà ở
Nghệ thuật
Mỹ thuật, Thiết kế
Lý luận nghệ thuật
Âm nhạc
Ngành nghệ thuật khác
Khoa học tổng hợp
Khoa học con người
Thông tin tổng hợp
Khoa học tổng hợp

Nguồn tham khảo: Japan Study Support
https://www.jpss.jp/vi/academic/list/#ac9

No comments:

Post a Comment