Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Sunday, April 9, 2017

Cơ hội du học Nhật Bản cho các bạn đã học tiếng trên 1 năm tại Nhật về nước

Đối với các bạn đã học tiếng Nhật quá 1 năm tại Nhật sau đó về nước thì khi đăng ký du học lại sẽ khó có trường Nhật ngữ nào nhận. Lý do: Chính phủ Nhật quy định tổng thời gian học tiếng không đươc quá 2 năm + 3 tháng (3 tháng là thời gian để du lịch, chuẩn bị về nước).

Do đó, khi bạn đã học quá 1 năm tại Nhật thì về nguyên tắc là các trường Nhật ngữ sẽ không nhận nữa. Do đó, bạn phải đăng ký vào thẳng trường không phải trường Nhật ngữ.

Saromalang tư vấn các trường các bạn có thể quay lại Nhật Bản du học. Điều kiện để đăng ký tư vấn du học:
- Nêu rõ lý do vì sao đang du học mà về nước
- Có bằng tiếng Nhật N3 trở lên hoặc tốt nhất là N2 trở lên
- Nộp bộ hồ sơ đăng ký du học lần trước (bản đầy đủ)
- Nộp hồ sơ học lực như du học thông thường

Để đăng ký tư vấn hãy điền FORM ĐĂNG KÝ.

Saromalang Overseas

No comments:

Post a Comment