Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, February 11, 2016

Du học tại Yokkaichi City, MIE

Thành phố Yokkaichi 四日市 có tên khá đặc biệt nghĩa là "Chợ Mùng Bốn". Xem giới thiệu về Yokkaichi City tại Yurica Blog.

Dưới đây là một số trường nằm tại Yokkaichi City.

ĐẠI HỌC YOKKAICHINgành học: Kinh tế học, Môi trường, Chính sách tổng hợp

Cơ hội học bổng: Dành cho học sinh thi đầu vào xuất sắc
Học bổng loại I: Miễn giảm 50% học phí
Học bổng loại II: Miễn giảm 30% học phí
Học bổng JASSO: 30,000 yen/tháng ~

ĐẠI HỌC KHÁN HỘ Y TẾ YOKKAICHINgành học đại học: Khán hộ học
Ngành học cao học: Trường nghiên cứu khán hộ y tế

CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG
Học bổng cho vay của đại học khán hộ y tế Yokkaichi
1,060,000 yen/năm, cấp trong 4 năm. Nếu làm tại cơ sở y tế quy định trong 5 năm thì miễn hoàn trả.

Học bổng JASSO: 30,000 yen/năm ~, thời gian 1 năm

Học bổng y tá, trợ sản, chăm sóc sức khỏe tỉnh Mie
50,000 yen/tháng, nếu lấy bằng y tá trong 1 năm và làm việc tại nơi được chỉ định thì miễn hoàn trả.

Học bổng y tá, trợ sản bệnh viện tỉnh Mie
50,000 yen/tháng, nếu lấy bằng y tá trong 1 năm và làm việc tại nơi được chỉ định thì miễn hoàn trả.

Học bổng tư nhân: Học bổng Kotsuji, Học bổng Ashinaga

Học bổng bệnh viện: Thường từ 40,000 ~ 50,000 yen/tháng và khi ra trường phải làm cho bệnh viện.

Tìm trường Nhật ngữ tại Mie: Xem danh sách trường bên trên của Saromalang. ⇒ List Omega

No comments:

Post a Comment