Miễn 100% phí hồ sơ đăng ký du học trường Nhật ngữ

Tuesday, October 20, 2015

Cẩm nang đối phó tự sát tại Todai

Xem chi tiết tại blog Yurica Living in Japan. (Nguồn ảnh: Điệp viên Todai ^^)
Câu khẩu hiệu:


Người Nhật thích KHẨU HIỆU và họ thường nghĩ ra khẩu hiệu khá hay. Nhất là đây lại là khẩu hiệu của Đại học Tokyo danh tiếng ^^

Trong thời gian du học, hãy tranh thủ HỌC LỎM khẩu hiệu của người Nhật!

Nhớ chụp ảnh các khẩu hiệu lại nhé.

2 comments: