Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Friday, October 9, 2015

Chế độ My Number và sự lo lắng của lưu học sinh Việt Nam

Hãy xem đoạn hội thoại này về My Number để thấy là du học sinh (và cả người Nhật) bỡ ngỡ như thế nào?


マイナンバー [my number] là tiếng Anh do người Nhật chế ra gọi là 和製英語 Wasei Eigo [hòa chế anh ngữ]. Ở đây thì "My" không có nghĩa là "của tôi" mà có nghĩa là "riêng, cá nhân" nhé ^^ Hãy tham khảo các từ vựng này:


Chế độ My Number (マイ・ナンバー制度 Mai nambaa seido) là gì?


Chế độ My Number đã bắt đầu được thực hiện từ tháng 10 năm 2015 và gây ra lo lắng trong cộng đồng du học sinh Việt Nam. Trước khi bạn lo lắng thì hãy tìm hiểu kỹ (rồi lo gì thì lo) chứ bạn cứ nghe đồn này nọ thì sẽ tốn sức nhiều khi là vô ích. Chế độ My Number là gì và mục đích là gì? My Number là dãy số 12 chữ số phát cho mỗi người cư trú ở Nhật (có địa chỉ ở Nhật tức là cư trú dài hạn) kể cả người nước ngoài. Mục đích của My Number là:

1.行政の効率化 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HÀNH CHÍNH
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
2.国民の利便性の向上 NÂNG CAO TÍNH TIỆN LỢI CHO QUỐC DÂN
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
3.公平・公正な社会の実現 THỰC HIỆN XÃ HỘI CÔNG BẰNG - CÔNG CHÍNH
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

Thật ra thì My Number chỉ có mục đích là đơn giản thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục thuế. Trước đây thì người ta trốn thuế nhiều cách ví dụ đi làm công ty thì chắc chắn đóng thuế nhưng nghề tay trái (gọi là 副業 Fukugyou [phó nghiệp]) thì lại không đóng thuế, vì không quản lý được. Với My Number chính phủ Nhật sẽ không thất thu thuế nữa vì quản lý chung qua một con số là My Number.

Các bạn du học sinh Việt Nam thì sao? Nếu các bạn có tổng thu nhập phải đóng thuế thu nhập (khoảng tầm 130 man/năm - thông tin tôi, Mark, chưa kiểm tra) thì các bạn sẽ phải đóng thuế đầy đủ. Tóm lại là nếu trước đây làm 2 việc mà lẽ ra phải đúng thuế thì nhiều bạn cũng chẳng đóng (vì riêng từng việc thì không cần đóng nhưng tổng lại thì phải đóng). Nhưng với My Number thì chính phủ sẽ tính được thuế và bạn sẽ đóng đầy đủ. Vì thế mà thu nhập có thể giảm đi (bằng số thuế thu nhập phải đóng).

Người Nhật cũng gian lận thuế. Ví dụ hai anh em làm khác chỗ và có cùng mẹ già phải phụ dưỡng thì cả hai đều khai có người cần phụ dưỡng để được miễn giảm thuế một phần. Một người mà khai phụ dưỡng tới hai lần! Với My Number thì chính phủ (cục thuế) sẽ biết ngay là người nào đang được phụ dưỡng và đã được miễn thuế phụ dưỡng chưa ngay, nên sẽ không thất thu thuế.

Thế du học sinh làm thêm quá giờ có bị bại lộ và về nước không?

Cái này thì tôi không chắc nhưng theo tôi thì mục đích của My Number là để tránh thất thu thuế và đơn giản hóa thủ tục hành chính (tiết kiệm chi phí hành chính). Mục đích chính là người Nhật chứ không phải du học sinh.

Du học sinh Việt Nam cần chuẩn bị điều gì đối với My Number?

Liệu rằng lộ My Number, bạn có MẤT TẤT CẢ? ^^

[Phần này thuộc Saroma Group]
.....
(Bạn phải tham gia Saroma Group mới đọc được)

KẾT LUẬN

Trong cuộc sống thì bạn hãy nghĩ về ĐỘNG CƠ và LỢI ÍCH. Không hành động nào không có động cơ và lợi ích muốn đạt tới. Nếu bạn suy nghĩ thông suốt thì bạn sẽ sống mà không mấy lo lắng. Ngược lại thì sẽ luôn lo sợ và do dự. Mục tiêu của tôi là luôn có ĐỘNG CƠ TỐT và đạt được LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG. Hi vọng các bạn sẽ du học thành công và đạt được mục đích học vấn.

Saromalang

No comments:

Post a Comment