Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Saturday, October 31, 2015

50 CHỮ KANJI TỐI SƠ CẤP

Kanji tối sơ cấp không phải là chữ kanji (hán tự) bạn học vào buổi tối. Học buổi nào thì tùy. Tối sơ cấp nghĩa là CỰC KỲ SƠ CẤP, sơ cấp của sơ cấp, kanji cho trẻ mẫu giáo, hán tự cho trẻ đang ẵm ngửa, v.v... Dành cho bạn nào thích kanji mà chưa biết bắt đầu từ đâu.

Để xem bảng chi tiết về các chữ này (tổng 120 chữ): Kanji N5 120
Tham khảo Hán tự trình độ JLPT N5: Kanji N5 103

Bảng dưới đây là dành cho PC và MAC (không dành cho Smart Phone hay Tablet). Hãy hơ chuột lên chữ để biết âm Hán Việt và ý nghĩa.

BẢNG 50 CHỮ KANJI ĐƠN GIẢN NHẤT - TỰ HỌC VÀ KIỂM TRA

西

(C) Saromalang Overseas

No comments:

Post a Comment