Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Friday, October 23, 2015

Kanji N4 - Kiểm tra kanji du học

MỤC TIÊU KANJI TRƯỚC KHI DU HỌC: 300 CHỮ KANJI

Bảng kiểm tra kanji JLPT N4 dành cho các bạn đi du học. Để đi du học thì MỤC TIÊU VỐN KANJI là khoảng 300 chữ. がんばろうね!

Cách sử dụng: Hơ chuột lên chữ kanji sẽ xem được âm Hán Việt, ý nghĩa, cách đọc On-yomi .

Để học bảng chi tiết hay tải về thì xem tại: Bảng 181 chữ kanji N4

Bảng hán tự N4 181 chữ

使
便


(C) Saromalang

No comments:

Post a Comment