Trình tự làm hồ sơ du học Nhật Bản
Sau khi đậu tư cách lưu trú (COE) Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản cấp>>Sau khi đậu COE @Yurika


Ghi chú:
Tháng 03/2016: Hiện không cần đặt vé máy bay để xin visa nữa. Xin xem tại Hướng dẫn xin visa du học Nhật Bản.

No comments:

Post a Comment