Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Monday, November 25, 2019

Học lại đại học

Từ tháng này tôi quyết định đi học lại đại học. Tuy là "đi" nhưng không phải tới campus để học mà là học "tại chức kiêm tại gia" tức là học ở nhà, tự học. Vì thế, sẽ cần quyết định THỜI KHÓA BIỂU.

Mỗi ngày sẽ học 2 ~ 3 tiết (1 tiết 90 phút), tuần học 4 ngày, tức là 8 ~ 12 tiết (x 90 phút = 12 ~ 18 giờ).

Các môn như sau:
- Trang web thương mại
- Lớp ngoại ngữ
- Tài chính
- Lập trình

Vì sao phải học đại học?

Để có giới hạn thời gian, tránh làm một việc quá nhiều, quá lâu, quá sức sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống. Cuộc sống không chỉ công việc hay học tập, mà còn phải có vui chơi giải trí, và quan trọng là thư thái không lao lực nữa. Với giới hạn thời gian thì chúng ta sẽ kiểm soát cuộc sống của bản thân tốt hơn.

Vì sợ nhất không phải là không kỷ luật hay trì hoãn, mà sợ nhất là làm việc quá sức. Làm việc quá sức sẽ làm cuộc sống, tâm trạng lao dốc. Chẳng vui gì khi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi.

Tôi không biết việc này sẽ thay đổi được gì, nhưng trước hết là phải THỰC HÀNH đã. Đầu tiên là làm thời khóa biểu ngay và luôn trên máy tính (file Excel).

Còn TUÂN THỦ và KỶ LUẬT được hay không, thì là chuyện khác, cứ từ từ điều chỉnh dần.
Nói chung thì mục tiêu ban đầu chỉ là 50%, cho nó nhẹ nhàng.

Chúng ta không cần là học sinh xuất sắc. Chỉ cần là học sinh trung bình nhưng quan trọng là học tập một cách lâu dài. Biết đâu sẽ thành một thói quen tốt và giúp cuộc sống tốt hơn.

Thôi, đi ngủ đã. Chắc sẽ có giấc mơ đẹp đây. Tôi sẽ mơ về THỜI KHÓA BIỂU.
Mark

No comments:

Post a Comment