HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Wednesday, May 23, 2018

Lịch tuyển sinh một số khoa dự bị đại học (bekka) kỳ du học tháng 9/2018

Khoa dự bị đại học nữ sinh Jumonji:
Hạn nộp hồ sơ: 13 tháng 4, 2018 ~ 13 tháng 6, 2018

Khoa dự bị đại học Reitaku:
Hạn đăng ký: 1 tháng 5 ~ 21 tháng 5, 2018

Khoa dự bị đại học Asia:
Không có thông báo cho kỳ tháng 10/2018.

Khoa  bekka đại học Kansai:
Thời gian nộp hồ sơ: Ngày 6 tháng 4 tới 1 tháng 5 năm 2018
>>Chi tiết

Khoa bekka đại học Keio:
Thời gian nộp hồ sơ: 12 tháng 3 ~ 13 tháng 4, 2018
>>Chi tiết

Các trường Nhật ngữ thì cơ bản là chốt hồ sơ cuối tháng 4 và cuối tháng 5 là phải hoàn thành hồ sơ.

Do đó, các bạn quyết định đi du học ngay tháng 10 tới cần phải chọn trường và đăng ký ngay.

No comments:

Post a Comment