Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Wednesday, May 23, 2018

Lịch tuyển sinh một số khoa dự bị đại học (bekka) kỳ du học tháng 9/2018

Khoa dự bị đại học nữ sinh Jumonji:
Hạn nộp hồ sơ: 13 tháng 4, 2018 ~ 13 tháng 6, 2018

Khoa dự bị đại học Reitaku:
Hạn đăng ký: 1 tháng 5 ~ 21 tháng 5, 2018

Khoa dự bị đại học Asia:
Không có thông báo cho kỳ tháng 10/2018.

Khoa  bekka đại học Kansai:
Thời gian nộp hồ sơ: Ngày 6 tháng 4 tới 1 tháng 5 năm 2018
>>Chi tiết

Khoa bekka đại học Keio:
Thời gian nộp hồ sơ: 12 tháng 3 ~ 13 tháng 4, 2018
>>Chi tiết

Các trường Nhật ngữ thì cơ bản là chốt hồ sơ cuối tháng 4 và cuối tháng 5 là phải hoàn thành hồ sơ.

Do đó, các bạn quyết định đi du học ngay tháng 10 tới cần phải chọn trường và đăng ký ngay.

No comments:

Post a Comment