Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Monday, January 4, 2016

J.TEST: CẤP ĐỘ EF

THÔNG TIN CHUNG VỀ KỲ THI JTEST

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật J.TEST * Kỳ thi cấp độ E-F

Hiện nay kỳ thi mà các bạn học sinh bắt đầu học tiếng Nhật với mục đích đi du học tại Việt Nam đăng ký dự thi là kỳ thi cấp độ E-F. Về tiêu chuẩn, kỳ thi có đối tượng là các bạn học sinh đã kết thúc xong 1 quyển giáo trình Minna no Nihongo (tương ứng với 120 tiếng). Và sau khi kết thúc 70 phút phần đọc hiểu sẽ chuyển ngay sang 30 phút phần nghe hiểu. Khi câu hỏi cuối cùng của phần nghe hiểu kết thúc sẽ thu lại tờ giấy trả lời, do đó các câu hỏi của phần đọc hiểu trước đó chỉ được trả lời trong thời gian có hạn.
Phần đề thi thí sinh có thể cầm về sau khi kỳ thi kết thúc.
Chúng tôi sẽ công bố đáp án trên trang chủ vào ngày sau đó nên các bạn có thể tự mình chấm điểm. Tuy nhiên, sau khi kỳ thi kết thúc, cũng có những thí sinh đạt những điều kiện nhất định sẽ bị loại. Chúng tôi không công bố số điểm với những thí sinh bị loại nên các bạn hãy lưu ý.

Kỳ thi cấp độ E- F
Điểm tối đa là 500 điểm, tùy theo điểm số sẽ đánh giá năng lực theo cấp độ E- F
Cấp bằng với thí sinh đạt trên 250 điểm. (Tỷ lệ điểm đạt được trên tất cả là trên hơn 40%)

Nội dung đề thi:
* Đề thi đọc hiểu: 70 phút:
Câu hỏi về ngữ pháp, từ vựng.
Câu hỏi về đọc hiểu
Câu hỏi về chữ Hán.
Đề thi viết

* Đề thi nghe : khoảng 30 phút
Câu hỏi tranh ảnh
Câu hỏi nghe hiểu
Câu hỏi ứng đáp
Câu hỏi hội thoại, giải thích.

* Sau khi kết thúc phần đọc hiểu sẽ chuyển ngay sang phần nghe hiểu, không có nghỉ giải lao giữa giờ.

Điểm số và đánh giá:
500 điểm tối đa (đọc hiểu 300 điểm, nghe hiểu 200 điểm.)

Cấp E: 350 điểm trở lên, đủ khả năng giao tiếp trong giới hạn tiếng Nhật cơ bản
(có thể sử dụng các mẫu câu đơn giản và hành động một mình)
Cấp F: 250 điểm trở lên, có khả năng giao tiếp trong giới hạn tiếng Nhật cơ bản
(có thể hành động một mình tuy còn có những chỗ hạn chế)
Chuẩn cấp F: 200 điểm trở lên *Bổ sung từ kỳ thi tháng 11 năm 2011.
Có khả năng giao tiếp ở mức độ nhất định trong giới hạn tiếng Nhật cơ bản
(có thể sử dụng các mẫu câu đơn giản như giới thiệu bản thân)
Không có chứng nhận: Chưa đủ 200 điểm

So sánh với kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N4 (cấp độ 3 kyu cũ) = trên dưới 350 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N5 (cấp độ 4 kyu cũ) = trên dưới 250 điểm

Các ghi nhớ
* Mục đích của kỳ thi J.TEST là để đánh giá năng lực tiếng Nhật của nước ngoài.
* Khi cho điểm bằng máy tính sau kỳ thi, trong trường hợp phát hiện những câu trả lời giống nhau nhiều hơn một xác suất nhất định, thí sinh sẽ bị loại. Trong trường hợp này, người quay cóp hay người bị quay cóp đều bị loại nên các bạn tốt nhất hãy đừng quay cóp.
Và với những thí sinh bị loại cũng không được công bố điểm thi.

Nguồn: Trang web J.TEST VIETNAM (chính thức)

No comments:

Post a Comment