Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Monday, January 4, 2016

J.TEST: CẤP ĐỘ AD

⇒ THÔNG TIN CHUNG VỀ KỲ THI JTEST

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật J.TEST - Kỳ thi cấp độ A-D

Xác định năng lực cấp độ từ A đặc biệt (TOKU A, A+) (cao nhất) đến D (thấp nhất) theo khung điểm 1000 điểm. Đối với người đạt 400 điểm trở lên sẽ được cấp chứng nhận.

[Nội dung câu hỏi]
* Kiểm tra đọc hiểu 80 phút
Bài tập Từ vựng và văn phạm
Bài tập Đọc hiểu
Bài tập Hán tự
Bài tập ghi chép

* Kiểm tra nghe hiểu 45 phút
Bài tập hình ảnh
Bài tập nghe đọc hiểu
Bài tập đối đáp
Bài tập Hội thoại – thuyết minh

* Kiểm tra nghe hiểu sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc phần kiểm tra đọc hiểu. Không có thời gian nghỉ. Nếu rời khỏi phòng thi với bất kỳ lý do gì cũng sẽ bị đánh rớt.

[Đánh giá và điểm số]
* Khung điểm 1000 điểm (Đọc hiểu: 500 điểm, nghe hiểu: 500 điểm)

<Cấp độ A đặc biệt>
Trên 930 điểm: Có năng lực giao tiếp lưu loát trên mọi lĩnh vực.
(Có thể thông dịch tiếng Nhật một cách trôi chảy)

<Cấp độ A >
Trên 900 điểm: Có đủ năng lực giao tiếp trên mọi lĩnh vực.
(Có thể thông dịch tiếng Nhật một cách tự nhiên)

<Cấp độ A chuẩn>
Trên 850 điểm: Có đủ năng lực giao tiếp trên một số lĩnh vực nhất định.
(Có thể thông dịch tiếng Nhật một cách căn bản)

<Cấp độ B>
Trên 800 điểm: Có đủ năng lực giao tiếp trên các lĩnh vực chung.
(Có thể làm việc dài hạn tại Nhật Bản)

<Cấp độ B chuẩn>
Trên 700 điểm Có thể giao tiếp căn bản tại cơ quan, trường học.
(Có thể công tác tại Nhật Bản)

<Cấp độ C>
Trên 600 điểm: Có thể không đủ sử dụng ở trường học và cơ quan nhưng có thể giao tiếp cơ bản.
(Có thể công tác công việc đơn giản ở Nhật Bản)

<Cấp độ D>
Trên 500 điểm: Có thể không đủ sử dụng tại trường học và cơ quan nhưng có mức
độ có thể giao tiếp cơ bản.
(Có thể làm việc đơn giản)

<Cấp độ D chuẩn>
Trên 400 : Có mức độ có thể giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày.
(Hiểu được tiếng Nhật đơn giản)

<Không chứng nhận>
Dưới 400 điểm.

So sánh với Thi năng lực Nhật ngữ (Tiêu chuẩn)
Năng lực Nhật ngữ cấp N1 (Cấp 1kyu cũ) Trên dưới 700 điểm
Năng lực Nhật ngữ cấp N2 (Cấp 2kyu cũ) Trên dưới 600 điểm
Năng lực Nhật ngữ cấp N3       =Trên dưới 400 điểm


Nguồn: Trang web J.TEST VIETNAM (chính thức)

No comments:

Post a Comment