Miễn 100% phí hồ sơ đăng ký du học trường Nhật ngữ

Tiêu chuẩn 5S cho văn phòng

Người Nhật Bản rất thích đặt ra các tiêu chuẩn (基準 kijun [cơ chuẩn]) và tiêu chuẩn 5S (五エス go-esu) là một trong số đó. Đây là tiêu chuẩn để các nhà máy, công ty, văn phòng, ... hướng tới.


Vậy tiêu chuẩn 5S là gì và có mục đích gì?

Mục đích là tạo ra môi trường làm việc thân thiện, vệ sinh, chất lượng cao. Tiêu chuẩn 5S là mục đích mà các công ty muốn/nên đạt tới. Dưới đây là danh sách 5S (lấy 5 chữ S đầu tiên của 5 từ tiếng Nhật). Nói nôm na là tiêu chuẩn "sạch sẽ, vệ sinh".

整理 SEIRI
[chỉnh lý] Sắp xếp gọn gàng

整頓 SEITON
[chỉnh đốn] Dọn dẹp gọn gàng

清掃 SEISOU
[thanh tảo] Quét dọn sạch sẽ

清潔 SEIKETSU
[thanh khiết] Sạch sẽ tinh tươm

しつけ SHITSUKE
Giáo dưỡng. Kanji: 躾

Trong công ty phong cách Nhật thì sẽ treo bảng 5S để nhắc nhở mọi người. Đồng thời, mỗi mục S thì sẽ có liệt kê những công việc cụ thể cần làm.

Văn phòng Saroma Overseas cũng sẽ cố gắng để đạt tới 5S!

5S Saroma Sea = Sắp + Sạch + Sáng + Siêng + Sang 


Công việc cụ thể

Có Group Mail riêng, bảo mật
Lên danh sách vật dụng, vị trí trong văn phòng
Lên danh sách giấy tờ trong văn phòng
Lập các manual xử lý công việc

Dùng dập giấy không sử dụng ghim để bảo vệ môi trường

No comments:

Post a Comment