Dịch vụ lấy nenkin

Bạn đi làm tại Nhật và về nước? Bạn là tu nghiệp sinh Nhật Bản về nước?

Hãy lấy lại phần bảo hiểm đã đóng vào quỹ lương hưu gọi là nenkin. Bạn có thể tự mình làm thủ tục lấy lại nenkin theo hướng dẫn tại đây:

⇒ Hướng dẫn thủ tục lấy lại nenkin khi chấm dứt lao động tại Nhật và về nước

Bạn chỉ cần nộp các giấy tờ cần thiết, quan trọng là Sổ nenkin (Sổ tay lương hưu) mà bạn được cấp tại Nhật Bản.

Giá ưu đãi: 50% giá các nơi khác offer
(Áp dụng trong thời gian nhất định)

Liên hệ: Saroma Overseas

Chính sách trả tiền hoa hồng

Chúng tôi sẽ trả commission (hoa hồng) cho bạn nào giới thiệu bạn bè làm thủ tục lấy lại nenkin. Số % tùy thuộc vào số người bạn giới thiệu. Bạn hãy liên hệ để biết thêm chi tiết.

Bạn bè của bạn sẽ được hưởng giá dịch vụ ưu đãi, hơn nữa, bạn còn được tiền công giới thiệu. Giới thiệu càng nhiều, ưu đãi càng lớn!

(C) Saroma Overseas

No comments:

Post a Comment