Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, December 10, 2015

Đăng ký thi tiếng Nhật cho kỳ du học tháng 07/2016

Bạn nào dự định đi du học vào kỳ tháng 7 năm 2016 thì hãy đăng ký kỳ thi J.TEST lần thứ 124, nên đăng ký cấp độ E-F (cấp độ E tương đương N4, F tương đương N5). Cả hai cấp độ E và F thi chung kỳ thi tùy số điểm mà cấp bằng E hay F.Gần như bắt buộc bạn phải có bằng tiếng Nhật để đăng ký hồ sơ. Do đó, hãy cố gắng. Bạn nào định du học tại Saromalang thì có thể luyện J.TEST tại văn phòng. (Văn phòng cũng giúp đăng ký hồ sơ J.TEST luôn.)

(C) Saromalang

No comments:

Post a Comment