Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

SCHEDULE

LỊCH ĐĂNG KÝ HỒ SƠ DU HỌC NHẬT BẢN KỲ THÁNG 4, THÁNG 7, THÁNG 10, THÁNG 1
POINT 1: ĐĂNG KÝ TRƯỚC THỜI ĐIỂM DU HỌC ÍT NHẤT 5 6 ~ 7THÁNG
POINT 2: HOÀN THIỆN HỒ SƠ 5 ~ 4 5 ~ 6 THÁNG TRƯỚC NGÀY DU HỌC
Chú ý: Từ kỳ 04/2017, lịch hồ sơ đã bị đẩy lên sớm hơn 1 tháng vì số đăng ký tăng cao.

Kỳ du học
(1) Tháng 4
(2) Tháng 7
(3) Tháng 10
(4) Tháng 1
Thời điểm du học
Tầm 1/4
Tầm 1/7
Tầm 1/10
Tầm 1/1
Thời điểm đăng ký tư vấn, ký hợp đồng (trước 5 ~ 6 tháng)
Tháng 9, 10, 11 năm trước
Tháng 12, 1, 2
Tháng 3, 4, 5
Tháng 6, 7, 8 năm trước
Phỏng vấn với trường (trực tiếp / phone / skype)
Tầm tháng 10, 11 năm trước
Tầm tháng 1, 2
Tầm tháng 4, 5
Tầm tháng 7, 8 năm trước  
Cuối tháng 11 ~ đầu tháng 12
Cuối tháng 2 ~ đầu tháng 3
Cuối tháng 3 ~ đầu tháng 4
Cuối tháng 8 ~ đầu tháng 9
Bổ sung hồ sơ (bản gốc)
Sau nộp hồ sơ lần đầu 3 tuần
Sau 3 tuần
Sau 3 tuần
Sau 3 tuần
Cục Nhật Bản kiểm tra hồ sơ, có thể gọi điện phỏng vấn
Sau nộp hồ sơ ~ có kết quả COE
Sau nộp hồ sơ ~ có kết quả
Sau nộp hồ sơ ~ có kết quả
Sau nộp hồ sơ ~ có kết quả
Tầm 28/2
Tầm 31/5
Tầm 31/8
Tầm 30/11
Trong vòng 1 tuần từ khi có bản scan COE
Trong vòng 1 tuần
Trong vòng 1 tuần
Trong vòng 1 tuần
Tháng 3
Tháng 6
Tháng 9
Tháng 12 (năm trước)
Tháng 3
Tháng 6
Tháng 9
Tháng 12 (năm trước)
Tháng 3
Tháng 6
Tháng 9
Tháng 12 (năm trước)
Ngày 1/4 ± 1 tuần
Ngày 1/7 ± 1 tuần
Ngày 1/10 ± 1 tuần
Ngày 1/1 ± 1 tuần

Các lưu ý về đăng ký du học Nhật Bản:
  • Thời điểm chỉ để tham khảo, có thể sẽ khác nhau tùy mỗi cục xuất nhập cảnh Nhật Bản
  • Các trường có thể đóng tuyển sinh khi đã tuyển đủ
  • Kỳ tuyển sinh chính là kỳ tháng 4, kỳ phụ tiếp theo là tháng 10, thứ tự là tháng 4 > tháng 10 > tháng 7 > tháng 1
  • Một số trường tuyển rất ít vào kỳ tháng 7 và tháng 1 hoặc không tuyển
  • Kỳ tháng 1 chỉ dành cho các bạn đã có tiếng Nhật N3 trở lên (do chỉ học 1 năm 3 tháng)
  • Dù đi học kỳ nào thì cũng có thể học tối đa 2 năm tiếng Nhật nhưng phần lớn các trường đại học, trường nghề chuyên môn, … đều nhập học vào tháng 4 nên thời gian học tiếng như trong bảng dưới đây

THỜI GIAN HỌC TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ (THAM KHẢO)
Kỳ du học
Thời điểm du học
Thời gian học tiếng Nhật
(Thời gian tối đa)
Kỳ tháng 4
Khoảng 1/4
2 năm / 1 năm
2 năm
Kỳ tháng 7
Khoảng 1/7
1 năm 9 tháng
2 năm
Kỳ tháng 10
Khoảng 1/10
1 năm 6 tháng
2 năm
Kỳ tháng 1
Khoảng 1/1
1 năm 3 tháng
2 năm
*Kỳ du học tháng 4 có thể chọn học 1 năm hoặc 2 năm.

Thông tin tham khảo:
>>Hướng dẫn tìm hiểu và làm hồ sơ du học Nhật Bản
>>Ví dụ thời điểm đăng ký và làm hồ sơ du học Nhật Bản (Yurika)

(C) Saromalang Overseas

No comments:

Post a Comment