Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, June 14, 2018

Quiz về cách sử dụng điện thoại công cộng tại Nhật Bản

Thông tin về gọi điện thoại công cộng tại Nhật:
>>Cách gọi điện thoại công cộng tại Nhật
>>Đồng xu và tiền Nhật

Làm bài quiz về sử dụng điện thoại công cộng tại Nhật BảnCâu 1: Để gọi điện thoại công cộng, cách nào sau đây đúng?
Nhấc ống nghe lên, nghe thấy tiếng “tút” thì bỏ xu vào và quay số
Bỏ xu vào, nhấc ống nghe lên, nghe thấy tiếng “tút” thì quay số
Nhấc ống nghe lên, quay số, khi kết nối rồi thì mới bỏ xu vào
Nhấc ống nghe, quay số và gọi vì điện thoại công cộng ở Nhật miễn phí

Câu 2: Những đồng xu nào sau đây có thể gọi điện thoại công cộng được?
1 yen, 5 yen, 10 yen
5 yen, 10 yen, 50 yen
50 yen, 100 yen, 500 yen
10 yen, 50 yen, 100 yen

Câu 3: Điện thoại cố định (điện thoại bàn) sẽ có mã vùng (tiếng Nhật gọi là 市外局番=しがいきょくばん [thị ngoại cục phiên]) ví dụ khu vực bắc Kanto là 02, nam Kanto (Tokyo) là 03 và 04, Hokkaido là 01, Kyushu là 09, Osaka là 06. Câu hỏi là trường hợp nào sau đây cần thêm mã vùng khi quay số?
Gọi từ điện thoại công cộng tới điện thoại cố định ngoài khu vực
Gọi điện thoại công cộng tới điện thoại cố định trong cùng khu vực
Gọi từ điện thoại công cộng tới điện thoại di động
Gọi từ điện thoại cố định tới điện thoại di động

Câu 4: Giả sử bạn bỏ vào đồng xu 100 yen và gọi hết 50 yen. Bạn sẽ nhận lại được:
0 yen
50 yen
100 yen
40 yen

Câu 5: Giả sử bạn bỏ xu để gọi điện theo thứ tự 50 yen, 100 yen, 10 yen, 10 yen (tổng 170 yen). Cuộc gọi của bạn tốn hết 60 yen. Khi dập máy, điện thoại sẽ trả lại cho bạn:
110 yen
100 yen
70 yen
20 yen

Câu 6: Bạn chỉ có thể nhận lại được các đồng xu mà bạn đã từng bỏ vào. Đúng hay sai?
Đúng
Sai
Sai nếu có tiền thối cần trả lại
Đúng nếu không có tiền thối cần trả lại

Câu 7: Thứ tự bỏ đồng xu vào không quan trọng vì máy sẽ trả lại tiền thối sau khi đã trừ tiền cuộc gọi.
Đúng
Sai
Tôi không biết
Máy không trả lại tiền thối

Câu 8: Nếu cuộc gọi không được bắt máy, bạn sẽ nhận lại:
Mất hết tiền xu đã bỏ vào
Nhận lại hết trừ đồng xu đầu tiên
Toàn bộ tiền xu đã bỏ vào trừ phí ban đầu
Toàn bộ tiền xu đã bỏ vào

Câu 9: Giả sử bạn bỏ vào đồng 10 yen và gọi điện. Khi sắp hết thời gian, điện thoại sẽ:
Không báo gì, nên phải bỏ tất cả xu lúc ban đầu
Kêu "tút" rồi ngắt cuộc gọi luôn do hết tiền
Kêu “tút” để bạn cho tiếp xu vào
Kêu "tút" nhưng không nhận thêm xu giữa chừng cuộc gọi

Câu 10: Nếu không có điện thoại di động, chắc chắn 100% bạn sẽ không thể xin việc làm thêm.
Tuyệt đối đúng
Thường là thế
Thường là sai
Tuyệt đối sai

Câu 11: Có thể dễ dàng tìm thấy điện thoại công cộng ở khu vực bạn sống trong nước Nhật không?
Ở đâu cũng có
Quá dễ dàng
Không quá dễ dàng
Rất khó tìm

Câu 12: Có thể dùng thẻ prepaid gọi quốc tế bằng điện thoại nào?
Chỉ điện thoại di động
Chỉ điện thoại công cộng
Chỉ điện thoại cố định
Bất cứ điện thoại nào kể cả điện thoại công cộng

Câu 13: Điện thoại công cộng có hiện số cùng mã vùng khi gọi vào di động, người nghe sẽ biết bạn gọi từ địa phương nào và trong một số trường hợp có thể gọi lại cho bạn, đúng hay sai?
Không đúng, thường hiện là "điện thoại công cộng" (公衆電話) hoặc "không thể thông báo số" (通知不可能) vv
Đúng
Có hiện số và mã vùng nhưng không gọi lại được
Không hiện số nhưng có thể gọi lại được

Câu 14: Có thể đổi từ tiền giấy ra tiền xu ví dụ tại quầy sân bay vv để gọi điện thoại công cộng, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Không cần vì có thể gọi trực tiếp bằng tiền giấy
Không cần vì gọi điện thoại công cộng từ sân bay là miễn phí

Câu 15: Có thể mua nước tại máy bán hàng tự động để đổi tiền lẻ. Chỉ cần cho ví dụ tờ 1000 yen vào và mua nước thì sẽ nhận được tiền thối bằng xu. Đúng hay sai?
Đúng, vì máy bán hàng nhất định thối tiền
Sai, vì máy bán hàng không thối tiền
Sai, vì máy bán hàng chỉ nhận tiền xu
Sai, vì máy bán hàng chỉ thối tiền giấy không thối tiền xu

Câu 16: Để có tiền xu gọi điện thoại công cộng, nếu dùng tờ 1000 yen để mua chai nước 120 yen thì có lợi hơn mua chai nước 100 yen vì chai nước 120 yen bạn sẽ được thối 880 yen tiền xu trong đó có 80 yen xu lẻ nhỏ hơn xu 100 yen còn mua chai nước 100 yen thì có thể chỉ được thối lại xu 100 yen và 500 yen. Đúng hay sai?
Đúng, vì nhiều xu lẻ sẽ lợi hơn khi gọi điện thoại
Đúng, vì cho nhiều xu lẻ thì sẽ gọi được lâu hơn với cùng số tiền
Sai, vì điện thoại công cộng sẽ thối lại đầy đủ chỉ tính phí cuộc gọi
Sai, vì dùng tiền giấy gọi điện thoại công cộng sẽ được thối đầy đủ

No comments:

Post a Comment