Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Monday, February 26, 2018

Larry Page rules of management

Page eventually wrote down his rules for management:
  • Don't delegate: Do everything you can yourself to make things go faster.
  • Don't get in the way if you're not adding value. Let the people actually doing the work talk to each other while you go do something else.
  • Don't be a bureaucrat.
  • Ideas are more important than age. Just because someone is junior doesn't mean they don't deserve respect and cooperation.
  • The worst thing you can do is stop someone from doing something by saying, "No. Period." If you say no, you have to help them find a better way to get it done.
Lần đầu trở thành CEO, Page đã viết ra những quy tắc quản trị dưới đây:
- Đừng ủy thác: Hãy tự làm mọi thứ để công việc đạt kết quả nhanh hơn.
- Đừng đi con đường mà bản thân cảm thấy không có giá trị. Hãy để mọi người thực sự làm việc và thảo luận với nhau khi muốn làm điều gì khác.
- Không là một quan chức.
- Ý tưởng quan trọng hơn tuổi tác. Một người trẻ tuổi vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng và hợp tác.
- Điều tồi tệ nhất là ngăn cản một người làm điều gì đó bằng câu nói “không”. Một khi nói không, phải giúp họ tìm ra cách làm tốt hơn.

Nguồn:
The Untold Story Of Larry Page's Incredible Comeback
Nhà sáng lập Google và giấc mơ thay đổi thế giới

No comments:

Post a Comment