Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Friday, August 14, 2015

"Kashikomarimashita"

Trong siêu thị, cửa hàng của Nhật thì người tính tiền không nói là "Wakarimashita" mà là:

かしこまりました!
Kashikomarimashita!
Tôi hiểu rồi ạ!

Ngày xưa tôi định xin việc làm thêm アルバイト (arubaito) nên cố gắng học lỏm mãi câu này mà .... không thành công. Tôi muốn chuẩn bị trước cho chắc! Tuy vậy, bạn cứ yên tâm mà xin vì thế nào người ta cũng dạy thôi, hoặc là bạn hỏi cần chuẩn bị các câu gì.

Để đi làm thêm thì học và luyện mấy câu làm thêm là được. Làm siêu thị, kombini lương cao việc (không) nhàn (lắm), hơn đứt là làm trong nhà máy.

Ví dụ bạn nhận 1200 yen từ khách hàng thì sẽ nói:

千二百円を頂戴いたしました。
Sen nihyaku en o choudai itashimshita
Tôi đã nhận một ngàn hai trăm yên ạ

Bạn nhận đúng số tiền thì:

八百二十円をちょうど頂戴いたしました
Happyaku nijuu en o Choudo choudai itashimashita
Tôi đã nhận vừa đúng tám trăm hai mươi yên ạ

Bí quyết: Khi nhận tiền từ khách bạn phải xác nhận lại cho khách (bằng giọng nói) là nhận bao nhiêu tiền. Như thế mới lịch sự và đáng tin. IM ỈM NHẬN là không được đâu.

Luyện nói câu "Tôi hiểu rồi ạ":

Kashikomarimashita (nữ)


Kashikomarimashita (nam)

No comments:

Post a Comment