HỌC NGÀNH CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP THÚ CƯNG TẠI NHẬT BẢN

Thursday, May 28, 2015

Du học Nhật Bản có mấy kỳ? 【Sổ tay du học Saroma Sea】

Trả lời: Có 4 kỳ như dưới đây.


Chú ý: Các trường đại học Nhật đa số đều bắt đầu tháng 4 (mùa hoa anh đào), khai giảng ngày 1 tháng 4. Một số ít trường đại học có tuyển sinh cả kỳ tháng 10.
Các trường cao học thì tuyển sinh tháng 4 hoặc tháng 10 (tháng 4 vẫn là chính).
Thứ tự tuyển sinh là Tháng 4 > Tháng 10 > Tháng 7 (ít) > Tháng 1 (ít).

Thời gian học tiếng Nhật tối đa vẫn là 2 năm cho các kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn học lên cao vào tháng 4 thì thời gian học sẽ như trên. Nếu bạn không học lên cao mà chỉ học tiếng Nhật thì đi kỳ nào vẫn có thể học đủ 2 năm.

No comments:

Post a Comment