Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Thursday, May 28, 2015

Du học Nhật Bản có mấy kỳ? 【Sổ tay du học Saroma Sea】

Trả lời: Có 4 kỳ như dưới đây.


Chú ý: Các trường đại học Nhật đa số đều bắt đầu tháng 4 (mùa hoa anh đào), khai giảng ngày 1 tháng 4. Một số ít trường đại học có tuyển sinh cả kỳ tháng 10.
Các trường cao học thì tuyển sinh tháng 4 hoặc tháng 10 (tháng 4 vẫn là chính).
Thứ tự tuyển sinh là Tháng 4 > Tháng 10 > Tháng 7 (ít) > Tháng 1 (ít).

Thời gian học tiếng Nhật tối đa vẫn là 2 năm cho các kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn học lên cao vào tháng 4 thì thời gian học sẽ như trên. Nếu bạn không học lên cao mà chỉ học tiếng Nhật thì đi kỳ nào vẫn có thể học đủ 2 năm.

No comments:

Post a Comment