Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Tiêu Chuẩn

【TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH SAROMA SEA】

Tiêu chuẩn chung:
 1. Có ý chí học tiếng Nhật
 2. Có mong muốn học tập tại Nhật Bản
 3. Có ý chí và mong muốn tự lập
 4. Gia đình đủ tài chính cho việc du học (gồm cả chứng minh tài chính)

Về học vấn:

Một trong các trường hợp dưới đây:
 1. Bạn đã tốt nghiệp đại học
 2. Bạn đã tốt nghiệp cao đẳng (thời gian học 3 năm trở lên, không kể thời gian nghỉ)
 3. Bạn đã tốt nghiệp trung cấp nghề loại khá trở lên
 4. Bạn đã tốt nghiệp cấp 3 và điểm lớp 12 từ 7.0 trở lên
 5. Bạn đã tốt nghiệp cấp 3 và có ít nhất điểm một năm (lớp 10, 11 hoặc 12) từ 7.5 trở lên

Về tiếng Nhật:

Có ít nhất 150 giờ học tiếng Nhật có chứng nhận và/hoặc:
 • Đậu kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT) N5 trở lên hoặc
 • Đậu kỳ thi J-TEST cấp độ F trở lên hoặc
 • Đậu kỳ thi JOPJ
Tốt nhất là nên thi ít nhất 2 kỳ thi trong đó ít nhất có một kỳ thi là JLPT hoặc J-TEST.

Học vấn càng cao và trình độ tiếng Nhật càng tốt thì càng có lợi thế khi làm hồ sơ và sẽ được nhiều ưu đãi hơn.

No comments:

Post a Comment