Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Bảo Mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng


 1. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích làm hồ sơ du học và không dùng cho các mục đích khác.
 2. Chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba không liên quan.
 3. Thông tin cá nhân của bạn được bảo quản tại văn phòng của Saroma và chỉ nhân viên có nhiệm vụ làm hồ sơ du học được tiếp cận với mục đích làm hồ sơ du học.
 4. Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng trong thủ tục xác nhận (ví dụ ngân hàng) để đảm bảo tính đúng đắn của hồ sơ du học.
 5. Thông tin cá nhân  của bạn được bảo quản hợp lý, thông tin điện tử được mã hóa và mật khẩu.
 6. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được hủy hoàn toàn (dùng phần mềm chuyên dụng và không thể khôi phục) sau một thời gian bạn đi du học.

【Ghi chú】

 1. Thông tin cá nhân như bản dịch bằng cấp, bảng điểm được lưu giữ một thời gian sau khi bạn đi du học để nếu bạn cần bản dịch, hay bản dịch công chứng (để thi lên cao đẳng, đại học, v.v... tại Nhật) thì Saroma sẽ cung cấp cho bạn. Chi phí EMS, tiền công đi gửi sẽ do bạn chịu.
 2. Bản dịch, giấy tờ scan của bạn có thể sẽ được xóa thông tin cá nhân của bạn để tái sử dụng. Bên thứ ba sẽ không xác định được nhân thân của bạn qua những thứ này.

【Miễn trách nhiệm】

 1. Saroma Overseas không chịu trách nhiệm về các trường hợp bất khả kháng như trộm cắp, đột nhập. Trong trường hợp này sẽ báo cơ quan chức năng xử lý.
 2. Saroma Overseas thực hiện các biện pháp cần thiết để chống tin tặc (hacker) như dùng phần mềm diệt virus, tường lửa, đặt mật khẩu máy tính, mã hóa dữ liệu, không dùng USB bên ngoài tại văn phòng, v.v... nhưng ngay cả như vậy vẫn có khả năng tin tặc xâm nhậm (ví dụ qua những lỗ hổng của hệ điều hành, nhà cung cấp mạng, v.v...). Trong trường hợp bị tin tặc tấn công, Saroma Overseas sẽ không chịu trách nhiệm về rò rỉ thông tin cá nhân.
 3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân của bạn được công khai ở các nơi khác và có thể thu thập theo kênh khác (ví dụ tên bạn, trường học của bạn, v.v...).

Trân trọng thông báo,
(C) Saroma Overseas

No comments:

Post a Comment