Miễn 100% phí hồ sơ du học Nhật + Tặng 5~9 triệu/bạn

Lịch có kết quả COE du học Nhật Bản

LỊCH CÓ KẾT QUẢ ĐẬU HỒ SƠ DU HỌC NHẬT BẢN
Kỳ tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 1

Khi bạn làm hồ sơ du học thì bạn phải nộp hồ sơ ở thời điểm trước thời điểm du học khoảng 4 đến 5 tháng. Nếu đậu, bạn sẽ nhận được Certificate of Eligibility (COE), tức là "Tư cách lưu trú". Đây là giấy phép cho phép bạn lưu trú tại Nhật với mục đích du học.

Chú ý là, COE không phải là giấy để bạn có thể nhập cảnh. Bạn cần tới đại sứ quán/lãnh sự quán Nhật Bản để xin visa nữa. Visa (đóng vào hộ chiếu của bạn) mới là thứ cho phép bạn nhập cảnh vào Nhật. Một số công ty du học quảng cáo "Đậu visa 100%" là không chính xác, vì ai có COE cũng sẽ nhận được visa thôi không có gì là khó cả.

Về cơ bản, du học Nhật sẽ có 4 kỳ:
  • Kỳ du học tháng 4 (phổ biến nhất)
  • Kỳ du học tháng 7
  • Kỳ du học tháng 10
  • Kỳ du học tháng 1

Note: Tokyo thường có sớm nhất (trước 1 ~ 2 tuần).

Thường thì, kỳ tháng 4 bạn học tiếng Nhật 2 năm, kỳ tháng 7: 1 năm 9 tháng, kỳ tháng 10: 1 năm 6 tháng, kỳ tháng 1: 1 năm 3 tháng.

Đây là lịch nhận được kết quả COE cho mỗi kỳ:

Kỳ du học
Thời điểm du học dự tính
Thời điểm dự tính có kết quả COE
Tháng 4 Ngày 1 tháng 4 Ngày 28 tháng 2
Tháng 7 Ngày 1 tháng 7 Ngày 31 tháng 5
Tháng 10 Ngày 1 tháng 10 Ngày 31 tháng 8
Tháng 1 Ngày 1 tháng 1 Ngày 30 tháng 11

Ghi nhớ:
  • Thời điểm du học chỉ là ước tính, thông thường là từ ngày 1 tới ngày 10 tháng đó, muộn hơn vẫn không sao.
  • Thời điểm nhận được kết quả COE có thể chênh lệch một vài ngày (cho tới một tuần) tùy mỗi cục xuất nhập của của Nhật và tùy xử lý của các trường Nhật ngữ bên Nhật.
  • Kết quả đậu hay trượt thường nhận đồng thời. Bạn chưa nhận được trong khi người khác nhận được hoàn toàn không đồng nghĩa với việc bạn trượt. (Thường các trường Nhật ngữ nhận được một danh sách có ghi đậu/trượt luôn.)
  • Nếu trong suốt thời gian chờ kết quả hồ sơ mà bạn hay gia đình không nhận được cuộc gọi điện (ví dụ từ cục bên Nhật) thì KHÔNG CÓ NGHĨA là bạn sẽ trượt. Phải đợi có kết quả mới biết được.

Về cơ bản, bạn cần phải kiên nhẫn và kiên trì - yếu tố không thể thiếu để có thể du học thành công.

Saroma Overseas

No comments:

Post a Comment